Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.504.358

Nevrácené peníze za zrušenou výuku cizího jazyka lektorem - službu neposkytl lektor

Odesláno: 
Otevřeno 488 x
1 odpověď
 
Dobrý den, píši ohledně zaplacených soukromých hodin Španělštiny, ale lektorka hodiny zrušila a peníze zpět neposlala
Přítel (Novozélanďan) zaplatil za individuální kurz španělštiny. Lektorka
Cena za kurz 3 000 CZK, podle tehdejšího kursu platil 187,13 NZD (a 31,19 NZD poplatky bance) – Peníze poslal převodem na její bankovní účet. Naplánovali si lekce přes Skype. Ale kvůli nějakým důvodům je lektorka vždy zrušila. Peníze zpět údajně poslala v prosinc 2017, ale nic mu nepřišlo. Žádali jsme, aby poslala screenshot, abychom viděli, že byly odeslány správně. Ale lektorka odmítá jakkoli komunikovat.
Peníze za kurz poslány 21.3.2017.
Můžeme nějakým způsobem získat zpět peníze? Moc by nám to pomohlo. Děkuji.
 
Dobrý den,
doporučuji ještě jednou vyzvat lektorku, aby Vám vrátila to, oč se bezdůvodně obohatila. Učinit tzv. předžalobní výzvu, jejíž vzor naleznete zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html.
Vzhledem k tomu, že částka, o kterou se lektorka obohatila, nepředstavuje škodu nikoli nepatrnou, tj. dosahující nejméně částky 5.000,-- Kč, nemůže se jednat o trestný čin, nýbrž pouze o přestupek. Doporučuji zvážit nahlášení přestupku. Pozor však odpovědnost za přestupek zaniká uplynutím promlčecí doby, která je 1 rok, nebo 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč.