Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.455.046

Sleva na dani na manželku a darování nemovitosti nespadající do SJM

Odesláno: 
Otevřeno 666 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Chci přepsat na manželku polovinu pozemku, který jsem koupil před svatbou. Manželka je na rodičovské a příjmy má pod 68.000 Kč.
Chci uplatnit slevu na dani na manželku za rok 2017.
Jak převést pozemek na manželku, abych o slevu nepřišel? Dar, rozšíření SJM, jiný způsob?
Děkuji.
 
Dobrý den,

dle pokynu GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 6. 2. 2015 se vlastním příjmem manželky (manžela) rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (hrubý příjem) včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně. Nepřihlédne se však k příjmům uvedeným v § 3 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů a příjmům uvedeným v § 35ba odst. 1 písm. b), které jsou taxativně v zákoně o ích z příjmů vymezeny.

S ohledem na výše uvedené by v případě darování nemovité věci (pozemku) byla hodnota pozemku považována za příjem manželky. Z tohoto důvodu připadá v úvahu formou notářského zápisu rozšířit společné jmění i na pozemek, kdy v případě z manželů může danit jen jeden z Vás. Dle § 10 odst. 2 se ostatní příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů zdaňují u jednoho z nich.