Počet stránek ve webu: 41.368


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.749.896

Svěření do péče po smrti matky - jak může matka ovlivnit za života?

Odesláno: 
Otevřeno 2425 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat. zda mohu před smrtí určit opatrovníka své dcery (13 let). Se svým otcem se nestýká, neplatí na ní výživné, o dceru pečuji sama téměř 12 let. Pokud ano, musím tak učinit přes právníka a je lepší potencionálnímu opatrovníkovi odkázat i svůj majetek?
Děkuji
Další dotaz se týká výběru peněz z účtu po mé smrti. Pokud je tam osoba, která má podpisové právo, může peníze vybrat ještě před zahájením dědického řízení? Děkuji
 
Dobrý den,
vizte analogický dotaz zde:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/rodinne-pravo/stridava-pece-adopce-osvojeni/20625-jak-ovlivnit-svereni-deti-do-pece-v-pripade-umrti-smrti-rodice-rodicu.html
Rozhodl-li soud o svěření dítěte do Vaší péče a stanovil otci platit výživné, musel by v případě, že byste pozbyla rodičovskou odpovědnost znovu rozhodnou o svěření dítěte do péče.
V daném případě otec dítěte, i když se s dítětem nestýká má vůči dítěti nejen vyživovací povinnost, ale i rodičovskou odpovědnost, pokud nebyl výkon jeho rodičovské odpovědnosti pozastaven nebo omezen. Na druhé straně soud musí vždy rozhodovat v zájmu dítěte a vždy zjišťovat i názor dítěte. U dětí starších dvanácti let se má za to, že jsou schopné informace přijmout a vytvořit si vlastní názor a ten sdělit. Tedy, i když by existoval rodič, který má vůči dítěti rodičovskou odpovědnost, nemusí soud svěřit dítě do péče otce.
Vy jako matka, která má dítě v péči, můžete učinit doporučení, kdo by se o dítě po Vaší smrti měl starat. Forma tohoto doporučení není nijak stanovena a ani pro soud závazná. Tedy můžete učinit písemné prohlášení nebo svůj návrh vyjádřit před pracovníky sociálně-právní ochrany dětí či před jinými svědky.
Co se týče majetku, tak ze zákona v případě Vaší smrti, nebyla-li pořízena závěť, by dědily v první dědické skupině děti společně s manželem (jste-li vdaná). V závěti byste navíc svou dceru jako nepominutelného dědice nemohla zcela opomenout. Tedy nevidím důvod proč odkazovat majetek třetí osobě, navíc osoba která bude mít Vaši dceru v péči, bude nakládat i s jejím majetkem, což podléhá schválení soudu, nejedná-li se o běžné záležitosti.
U běžného účtu můžete zvolit disponenta tohoto účtem, tedy osobu, která má právo nakládat s penězi na Vašem účtu. Disponentu musíte dát oprávnění, aby mohl nakládat s peněžními prostředky na Vašem účtu i po úmrtí. Prostředky, které však vybere po smrti, budou předmětem dědictví.