Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.504.373

Pozitivní test na drogy při policejní kontrole - marihuana, konopí, "tráva"

Odesláno: 
Otevřeno 952 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím vás, chtěla bych se zeptat na radu, mám kamaráda, který, při kontrole policejní hlídkou měl pozitivní test na drogy, ale nešel na krev. Přiznal, že měl trávu, ale už to byla týden stará záležitost.
Policie ho pustila a sepsala protokol, myslím, že na tu krev jít měl, protože by to byl jeho důkaz, ale když už je to pryč.
Co může očekávat a může se nějak obhájit?
Děkuji.
 
Dobrý den,
na úvod vizte zde:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/poradna/medicina-pravo/jak-dlouho-se-da-zjistit-dorga-z-krve-slin-a-moci-pervitin-kokain-marihuana-extaze
předpokládám, že byl policií kontrolován při řízení motorového vozidla. V daném případě bude záviset na tom, zda jeho jednání bude posuzováno jako přestupek nebo trestní čin.
Při řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si fyzická osoba přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky se dopouští přestupku. Přičemž za návykovou látku se považuje nejen alkohol, ale i omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
U těchto návykových látek odlišných od alkoholu, se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, v případě, že její množství v krvi řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené nařízením vlády č. 41/2014 Sb. , o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot. V tomto případě rovněž nejsou žádným právním předpisem ani soudní praxí stanoveny žádné hodnoty, které by obecně stanovily hranici mezi přestupkem řízení pod vlivem návykové látky a trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky.
Dle výše uvedeného nařízení je pro Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) stanovena limitní hodnota návykové látky v krevním vzorku 2 ng/ml.
V případě, že se jednalo u Vašeho kamaráda o zbytkové množství, byly by krevní testy pro něho přínosné, kdyby se potvrdilo, že hodnota je minimální.
Lze předpokládat, že policie bude celou záležitost řešit ve správním řízení jako přestupek, za který se ukládá pokuta od 25.000,-- Kč do 50.000,-- Kč.