Počet stránek ve webu: 41.270

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.520

Proplacení nákladů reklamace - zabalení a snesení nadměrného zboží

Odesláno: 
Otevřeno 1411 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
prosím o pomoc a správný výklad zákona, ohledně reklamace a to konkrétně s náklady nezbytně nutnými na přepravu v případě uznání reklamace.
Zakoupila sedací soupravu, zaslali jinou barvu potahu, tak jsem uplatnila reklamaci.
Musela jsem objednat externí přepravní firmu, kterou mi prodejce sám doporučil. Dále jsem musela koupit obalový materiál pro přepravu hodnotě 400 Kč.
Vzhledem k tomu že sedačka váží zhruba 120 kg a já jsem těhotná, tak jsem si musela u přepravní služby přiobjednat ještě službu "Comfort", což jsou dva lidi, dále službu snos sedací soupravy z patra a dále službu "dodací list zpět".
Konkrétně to bylo:
Přepravné 911, -
Dodací list zpět 98, -
Comfort na nakládce 800, -
snos z patra 450, -
+ 21% DPH
Při dodání vyřízené reklamace mi prodejce odmítl výnos sedačky zpět do patra, že prý při prvním objednání jsem ji také neměla placenou. Opět jsem musela zaplatit externí službě 600, - za výnos do patra.
Po prodejci jsem tedy nárokovala proplacení nutných nákladů, celkem 3733, - Ale prodejce mi proplatil pouze 1102, - za přepravu a 400, - obalový materiál.
Mám prosím nárok na proplacení celé částky?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

předpokládám, že ve Vašem případě se jednalo o odstoupení od smlouvy bez u dání důvodů do 14 dnů ode dne převzetí zboží, jedná-li se o zboží objednávané přes internet. V takovém případě má podnikatel (dodavatel) povinnost vrátit Vám nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Vás na základě smlouvy přijal. V případě, že jste si jako způsob dodání zvolila jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí Vám podnikatel náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (§ 1832 NOZ).

Shrnu-li to, máte nárok na vrácení kupní ceny a nákladů, které jste podnikateli zaplatila v souvislosti s dodáním zboží. Náklady s vracením zboží zpět prodejci při odstoupení nese vždy spotřebitel, ledaže by jej o tom prodejce neinformoval. (Bývá uvedeno v obchodních podmínkách). Tedy v tomto případě je dle mého názoru nárok na snos sedačky a nakládku po podnikateli nevymahatelný.
 
Od smlouvy jsem neodstoupila, tudíž nedošlo k vrácení peněz. Zboží jsem zakoupila v kamenné prodejně. Proto jsem zboží reklamovala. Reklamaci uznali a vyřídili. Proto si myslím, že dle reklamačního řádu mám nárok na proplacení nákladů nezbytně nutných s přepravou k prodejci. Díky váze sedačky a díky tomu že jsem těhotná, si myslím, že i výnos do patra spadá do těchto nákladů. Jiný levnější způsob není.
Prodejce sice nabídl svoz, ale až za dalších 14 dní pod podmínkou, že souhlasím s prodloužením doby reklamace na 8-10 týdnů a po tu dobu jsem nesměla sedačku používat. Vzhledem k tomu, že mám malé dítě a kočku a bydlím v bytě, nebylo možné zajistit, aby sedačka byla dále nepoužívaná a nepoškozená. Proto jsem byla nucena objednat externí přepravní službu. Cítím se být poškozená, řádně jsem zaplatila za zboží, ale prodejce nedodal co měl a mě tím vznikly další náklady na přepravu, aby prodejce zjednal nápravu svého pochybení.
 
Dobrý den,

neměla jsem od Vás všechny informace a více vyplývalo, že se jednalo o odstoupení.

V případě, že nešlo o koupi prostřednictví internetu a odstoupení do 14 dnů, ale zboží bylo zakoupeno v kamenném obchodě, máte nárok požadovat po prodávajícím úhradu nákladů spojených s reklamací.
Účelně vynaloženými náklady jsou takové náklady, kterých bylo skutečně třeba k uplatnění práva z vadného plnění a pokud byly účelně vynaloženy a kupujícímu vznikly v souvislosti s uplatněním tohoto práva.

Doporučuji zaslat prodávajícímu písemnou žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací, ve které ho ve smyslu § 1924 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník vyzvete o uhrazení účelně vynaložených nákladů spojených se zasláním zboží zpět (poštovné, balné, vynáška, nakládka.). Dále uvedete způsob, jakým si přejete, aby Vám byly peníze vráceny např. účet, na který chcete částku vrátit nebo budete-li požadovat platbu složenou, tak adresu. Skutečně vynaložené náklady prokažte přiloženými kopiemi dokladů.
Zároveň ho upozorněte, že v případě, že uvedenou částku neobdržíte ve lhůtě, kterou jste mu stanovila, budete nucena svůj nárok vymáhat soudní cestou.
 
Děkuji moc, přesně toto jsem potřebovala vědět. Moc jste mi pomohla. Takže zašlu prodejci ještě jednou žádost o proplacení všech nákladů spojené s reklamací. Dále jsem ještě našla stránku "Česká Obchodní inspekce" kde je formulář na vyplnění "Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) " tak pokud prodejce nebude reagovat, tak zkusím ještě toto, něž bych byla nucena řešit spor soudně.
Ještě jednou díky.
 
Dobrý den,
nemáte za co. Možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu (ADR) je také jednou z variant, jak postupovat před uplatněním svého nároku u soudu v případě, že podnikatel odmítá Váš nárok uznat. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se snaží pouze docílit k dohodě mezi spornými stranami, nemá na rozdíl od soudu rozhodovací pravomoc. V každém případě tímto postupem nic nezkazíte a seriózního podnikatele to může ovlnit k docílení smírného řešení.