Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.570.853

Navrácení kauce, jistoty nájmu, zálohy po ukončení nájmu bytu, nájemní smlouvy

Odesláno: 
Otevřeno 699 x
1 odpověď
 
Dobré dopoledne,
ráda bych se zeptala, jaké jsou mé šance, že dostanu zpět svou část vratné kauce složené při podpisu nájemní smlouvy. Smlouva byla podepsána 1.4. 17, téhož dne byla složena záloha. Potíž je v tom, že ve smlouvě byli uvedeni jako nájemce dvě osoby. Já z bytu odešla k 31.7. t. r. kvůli zahraniční stáži. Podepsali jsme proto s majitelem a druhým nájemcem smluvní dodatek o ukončení nájmu z mé strany, druhý nájemce v bytu stále je a žije na kauci, kterou jsem složila já (mám uschovaný příjmový doklad na mé jméno podepsaný mnou i majitelkou bytu). Majitelka tvrdí, že vzhledem k tomu, jak byla sepsána nájemní smlouva (na dvě osoby jako nájemce), ona nemá povinnost mi jistinu vracet a bývalý spolubydlící mi do dnes (21.10.2017) nic nevrátil a evidentně se ani nechystá. Je nějaká možnost dostat se ke svým penězům? Má smysl se s bývalým spolubydlícím soudit nebo už peníze nikdy neuvidím a po uplynutí náj. smlouvy dostane mé peníze on?

Děkuji za jakoukoli odpověď!
 
Dobrý den,

já zastávám názor, že pokud s Vámi pronajímatel sepsal dodatek o ukončení nájmu z Vaší strany, bez ohledu na to, že druhý nájemce v nájmu setrvává, z Vaší strany došlo k zániku nájemního vztahu vůči pronajímateli.
Dle ust. § 2254 odst. 2 NOZ je uvedeno, že při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.

Ve Vašem případě bych vyzvala písemně pronajímatele (výzvu zašlete alespoň doporučeně, abyste měla doklad o doručení), aby Vám vrátil poskytnutou jistotu (kauci) včetně úroků z jistotu a to ve lhůtě …. na účet. Zároveň ho upozorněte, že se jedná o předžalobní výzvu a v případě, že v uvedené lhůtě svoji povinnost nesplní, tak budete nucena se obrátit na soud.