Počet stránek ve webu: 41.304


Z DŮVODU DOVOLENÉ (1.-31.7.2022)
DOTAZY NEJSOU PŘIJÍMÁNY.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.734.910

Nesouhlas rodiče s docházkou dítěte do mateřské školky - velmi malé dítě (2 roky)

Odesláno: 
Otevřeno 816 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
S matkou mých dětí jsme nikdy nebyli sezdání. Po rozchodu soud svěřil děti do péče matky. Matka dětí mě vyzvala, abych jí podepsal přihlášku do mateřské školky a to v době, kdy jsou mladšímu synovi teprve 2 roky (s docházkou ve věku 3 let).
Jako otec dětí bych souhlasil s docházkou do mateřské školky v pozdějším věku. Nyní podepsat přihlášku odmítám. Matka syna mi sdělila, že se obrátí na soud, pokud přihlášku nepodepíšu.
Má šanci u soudu uspět s žádostí o předběžné opatření a obejít tak otce, pokud by se v případě vydání tohoto opatření nejednalo o zatímní rozhodnutí soudu, ale o trvalé?
Jak mám postupovat (tedy odmítnout docházku), aby mě matka syna neobešla a neobrátila se na soud?
Usiluji o střídavou péči a vydání předběžného opatření by mi mohlo uškodit. Rád bych syna uchránil před docházkou v tak útlém věku. Děkuji.
 
Dobrý den,

dle § 877 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, platí, že: „nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. “
Dle § 877 odst. 2 NOZ – Za významnou záležitost se považuje zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volby vzdělání nebo pracovní uplatnění dítěte.

Cílem mateřských škol je dosáhnout zhruba stejné úrovně připravenosti dětí na nástup do základní školy, socializovat je, umožnit jim zvyknout si v kolektivu, poskytnout jim prvotní společenské návyky (§ 33 š. z.). Tedy lze hovořit už o jisté úrovni vzdělávání, k jejíž volbě a výběru by se měli vyjádřit oba rodiče, i když ve většině případů jedná školské zařízení pouze s jedním rodičem.

Co se týče Vašich dotazů, tak soud může předběžným opatřením vždy pouze zatímně upravit poměry účastníků. Tedy takové rozhodnutí nikdy není trvalého charakteru, ale v samotném soudním řízení se teprve celý případ projedná a soud následně v dané věci rozhodne. Rozhodující pro přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školky nebude zájem Váš nebo matky dítěte, ale zájem dítěte, tedy skutečnost zda dítě je schopné ve svém věku předškolního vzdělávání. Pro posouzení této skutečnosti bude hrát velkou roli vyjádření praktického lékaře dítěte a znalecký posudek.