Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.048

Žaloba - výživné, alimenty pro neprovdanou matku - jak dokázat příjmy matky dítěte?

Odesláno: 
Otevřeno 1560 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Po rozchodu s matkou mých dětí (děti byly svěřeny do její péče) na mě tato podala žalobu pro zajištění výživy neprovdané matky (dle ust. §920 zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku) za období: od data, kdy údajně odešla ze společné domácnosti do data, kdy můj syn dosáhl věku dvou let.
Vyživovací povinnost jsem matce dětí posílal bez určení toho, komu je určena.
V období, za které žádá vyživovací povinnost, přitom matka dětí provozovala svou lékařskou praxi (pondělí až pátek) i když sama zde údajně pracovala jen omezeně.
Na provozu praxe se podílela i jiná doktorka (zaměstnanec matky dětí).
Příjmy ze své praxe matka dětí soudu předložila v téměř nulové výši.
- Je fakt, že matka dítěte zaměstnává jinou osobu důvodem, proč jí soud nemusí uznat nárok na výživné neprovdané matky?
- V jakých případech obecně neprovdaná matka nemá nárok na zajištění vyživovací povinnosti otcem?
Co bych musel prokázat, aby s žalobou neuspěla?
Jak se bránit?
Děkuji.
 
Dobrý den,
nárok na výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce je samostatným nárokem pro matku dítěte. Tedy tento nárok matky není pokryt výživným na děti, které Vám jako otci bylo stanoveno, poté co byly děti svěřeny do péče matky. Žalobkyně (matka dětí) bude muset u soudu prokázat, jaké výdaje měla s těhotenstvím, porodem a případně poporodním stavem. Stejně tak, k jakému snížení příjmů u ní v souvislosti s těhotenství a porodem došlo.

Matka dítěte má nárok po otci dítěte, za kterého není provdána, na výše uvedené úhrady bez ohledu na její příjem. Skutečnost, že matka měla v daném období příjem ať už ze zaměstnání, podnikání či jiných zdrojů může mít vliv na určení výše těchto nákladů otci. Stejně jako příjem otce dítěte.

Jak již jsem uvedla, jde o nárok neprovdané matky, která je-li těhotná s otcem dítěte, za kterého není provdána, má nárok, aby jí otec dítěte poskytl výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěl v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Otec se této povinnosti nemůže nijak zprostit, pokud neprokáže, že matce dítěte sám již na tyto náklady přispíval.

V případě, že byste prokázal, že jste matce dítěte přiměřeně na výše uvedené náklady přispíval, nebyla by matka dítěte v žalobě úspěšná. Doporučuji se pro soudní řízení nechat zastoupit advokátem, který bude hájit Vaše zájmy. Jejich seznam naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.