Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.483.002

Rozdělení majetku majetku při rozvodu - běžné vybavení domácnosti v SJM

Odesláno: 
Otevřeno 961 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ráda bych se zeptala jakým způsobem se dokazuje při rozvodu manželství nakoupení vybavení domácnosti, když nemám doklady (manžel některé mít bude). Žijeme v domě, který je manželův, ale napsán je na jeho rodiče a máme předmanželskou smlouvu, kdy v případě rozvodu budeme řešit jen vybavení domácnosti. Některé vybavení se pořizovalo v době před manželstvím, jiné až během manželství.
Také by mne zajímalo z čeho se vychází při řešení alimentů, když je manžel velice majetný, ale vše má oficielně napsané na jiné osoby a sám má jen minimální plat a platí výživné ještě na jedno dítě.
Manžel má dvě vysoké školy.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

bez dokladů o zakoupení vybavení domácnosti lze jejich zakoupení prokázat jen svědeckou výpovědí či souhlasným tvrzením obou stran sporu (Vás a manžela). Předmětem řízení o vypořádání SJM však může být jen vybavení, které jste zakoupili za trvání manželství z prostředků náležejících do SJM, např. za mzdu (nikoliv za prostředky, které jste získali darem či děděním). Pokud jste do domu manželových rodičů investovala i před uzavřením manželství, můžete tyto investice žalovat jako bezdůvodné obohacení, přičemž žalovanými by byli manželovi rodiče.
Pokud jde o stanovení výše výživného na děti, měl by soud přihlédnout k objektivním možnostem výdělku manžela vzhledem k jeho vzdělání. Skutečnost, že manžel má vyšší příjmy, než přiznává, by mohly také prokázat jeho výdaje, které mohou jeho oficiální příjmy převyšovat (automobil, dovolené atd.). Tyto skutečnosti tedy v řízení o úpravu poměrů nezletilých uveďte, soud má povinnost důkazy sám vyhledat. Pokud by soud dospěl k závěru, že manžel nepřiznává veškeré příjmy, určí výši výživného dle jeho objektivních možností výdělku (kolik si je schopen v dané lokalitě při svém vzdělání vydělat), a pokud by nebylo možno ani toto zjistit, bude soud vycházet z pětadvaceti násobku čistého životního minima. Výživné placené na druhé dítě se také zohledňuje.