Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.044

Splácení půjčky jen jedním z věřitelů - nárok na vyrovnání od neplatícího spoludlužníka (regres)

Odesláno: 
Otevřeno 973 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsme s manželem už 4 roky (20014-2017) rozvedeni, ale máme pořád společně hypotéku a půjčku. Všechny platby ale platím jen já.
Můžu zpětně po bývalém manželovi vymáhat půlku toho, co jsem už zaplatila a chtít, aby do budoucna platil půlku hypotéky i půjčky?
Stále je vše na nás na oba, ale platím jen já.
Děkuji.
 
Dobrý den,
pokud jste se zavázali věřiteli oba společně, jste za dluhy odpovědní společně a nerozdílně. Dle ust. § 741 písm. c) NOZ platí, že nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

Tedy na základě tohoto ustanovení, pokud jste se do 3 let nevypořádali odlišně, platí, že jste zavázáni hradit společné dluhy každý ½. V případě, že hradíte dluhy sama, můžete požadovat půlku z toho po bývalém manželi a to i soudně. Vůči věřitelům však toto pravidlo neplatí, jak už jsem uvedla, jste zavázaní oba společně a nerozdílně, tzn. , že věřitel může dluh v případě, že hypotéku a půjčky přestanete platit, požadovat uhradit celý po jednom z Vás. Tomu manželi vzniká následně regres a to domáhat poloviny uhrazeného plnění po druhém z manželů.