Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.510.264

Nemoc z povolání (karpální tunel) a vyplacení odškodného a renty zaměstnavatelem zaměstnanci

Odesláno: 
Otevřeno 1332 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
v listopadu 2015 mi byla zjištěna nemoc z povolání těžký syndrom karpálního tunelu SKT oboustranně, v 1. srpnu letošního roku jsem v práci odevzdala obodování na odškodnění, dodnes jsem nedostala ani korunu. Dokonce mi ještě nevyplatili 22 200 Kč za zaplacené lékařské posudky.
Včera (04.11.2016) (04.11.2016) jsem volala na ČP u které je zaměstnavatel pojištěný a zjistila jsem že do dnešního dne nebyla pojistná událost nahlášená. Přitom mi na mzdovce stále tvrdila že už to je v jednání atd.
Můžete mi prosím poradit jak mám dále postupovat. Mám tuto věc podstoupit právnikovi nebo jim dát čas na na nápravu např. 14 dnů?
Děkuji za pomoc,
hezký den KS
 
Dobrý den,
pokud jste nárok u zaměstnavatele uplatnila a zaměstnavatel odmítá plnit, doporučuji ho naposled písemně vyzvat formou předžalobní výzvy, kde uvedete jaké nároky po něm uplatňujete a stanovité lhůtu nejméně 7 dnů a pokud ani v dodatečné lhůtě zaměstnavatel nebude plnit upozorněte ho, že se hodláte obrátit na soud.
Jako zaměstnanec, u kterého byla zjištěna nemoc z povolání, můžete u zaměstnavatele v rozsahu, ve kterém za vzniklou škodu odpovídá, uplatnit nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady, a případně věcnou škodu:
• Náhrada za ztrátu na výdělku má dvojí formu – jednak jde o náhradu poskytovanou zaměstnanci po dobu trvání pracovní neschopnosti, jednak o náhradu poskytovanou po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renta).
• Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se odškodňuje jednorázově, a to na podkladě lékařského posudku vystaveného ošetřujícím lékařem zaměstnance.
• Účelně vynaložené náklady spojené s léčením tvoří například náklady vynaložené na zakoupení léků a zdravotnických pomůcek, náklady spojené s rehabilitační léčbou. Náklady spojené s léčením musí být vynaloženy účelně a hradí se tomu, kdo je vynaložil.
• Náhrada věcné škody náleží např. za poškozený oděv či hodinky.
 
Děkuji, uplatňovala jsem u zaměstnavatele jak náhradu za bolest tak i za ztížení společenského platnění. Nedostala jsem ani náhradu za ztrátu navýdělku.
Ještě jednou moc děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne K. S.
 
Nemáte za co. Vám také přeji pěkný den a hlavně úspěšné vyřízení celé záležitosti.