Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.048

Reklamace krbu, krbových kamen - prasklé sklo dvířek, do kolika dnů od doručení lze závadu reklamovat?

Odesláno: 
Otevřeno 1477 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz ohledně reklamace krbových kamen. Kamna byla objednána 6. 10. , doručena firmou byla 25.10. Byla zabalena a nejevila známky poškození.
Vzhledem k tomu, že v domě nebydlíme jsme je rozbalili až 27.10. a zjistili, že mají prasklé sklo.
28.10. byl státní svátek a tak jme je mohli reklamovat až v sobotu 29.10. (reklamační protokol). Reklamace nám byla zamítnuta:
Toto bohužel nemohu uznat jako oprávněnou reklamaci, kamna byla přijata u Vás 26.10. bez jakékoli sepsané výhrady. Jelikož byla reklamace podána až 6 dní po dodání kamen, nemohu toto reklamovat u přepravce. Kamna jsou před expedicí důkladně kontrolována, nemohlo se tedy stát. že by poškození vzniklo ještě u nás. "
V tomto případě se jedná o mechanické poškození, které nemůžeme prokázat přepravci, navíc s kamny bylo manipulováno ještě u Vás - dle informací jste na poškození přišli až u zákazníka.
V rámci dobrých obchodních vztahů Vám můžu nabídnout nové sklo s 20% slevou - Vaše cena nového skla i se slevou by poté byla 2.039,40 Kč bez DPH.
Děkuji za radu při dalším postupu
 
Dobrý den,
z Vašeho dotazu vyplývá dle výpovědi prodávajícího, že škoda musela vzniknout během přepravy. Objednával-li jste zboží jako spotřebitel (fyzická osoba nepodnikatel), tak do převzetí zboží nejste jejím vlastníkem. Dle ust. § 2121 NOZ Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Dále dle ust. § 2090 odst. 2 NOZ – Je-li kupujícím spotřebitel je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá, není-li určeno jinak.

Tedy zkuste se znovu obrátit na prodávajícího a trvejte si na svém, že jste s kamny nijak nemanipuloval a že požadujete, aby škodu reklamoval u dopravce (přepravce), neboť jste přesvědčen, že sklo prasklo při přepravě.
Dobré by bylo, kdyby zboží s Vámi někdo rozbaloval, kdo viděl, že sklo je prasklé. Každopádně na druhé straně hraje ve Váš neprospěch skutečnost, že jste vadu nezjistil okamžitě při převzetí zboží od dopravce, což chápu, že vždy moc dobře nejde.

Dále je na zvážení, zda zboží od prodávajícího bylo řádně zabaleno. Dle ust. § 2097 NOZ není-li ujednáno, jak má být prodávaná věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu; stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu; pokud by tedy došlo k poškození věci v důsledku jejího nedostatečného zabalení, odpovídal by za tuto škodu prodávající a nemohl by uplatňovat nárok po přepravci.

Další možností je, pokud Vám prodávající nevyjde vstříc, obrátit se na Českou obchodní inspekci s podnětem k prověření postupu. http://www.coi.cz/
Tento orgán však není oprávněn přikázat prodávajícímu, aby Vaší reklamaci vyhověl.