Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.608.793

Co je to rodičovská odpovědnost - definice, vysvětlení

Odesláno: 
Otevřeno 1156 x
3 odpovědi
 
brzy budu mít soud ve věci upravy rodičovské zodpovědnosti a výživné. Co to znamená konkrétněji úprava rodič. zodpovědnosti?
 
Dobrý den,

rodičovskou odpovědnost lze charakterizovat jako souhrn práv a povinností vůči dítěti, které náleží oběma rodičům stejně. Rodiče dítěte zodpovídají za výchovu dítěte, jeho vzdělání a zároveň případně ručí za jeho majetek. Mají rovněž právo dítě zastupovat v právních záležitostech. Je-li potřeba rozsah rodičovské odpovědnosti vůči některému z rodičů upravit, rozhoduje soud o způsobu či rozsahu, v jakém rodiče mají svoji rodičovskou odpovědnost vykonávat. Soud vždy přihlíží k zájmu dítěte a je-li dítě schopno poskytnout soudu potřebné informace, vytvořit si vlastní názor a tento názor sdělit, dotazuje se přímo dítěte.

Detailní stránka o výživném vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/79/703-vyzivne-alimenty-nejcastejsi-otazky-a-odpovedi.html
 
Kolik činí 25-ti násobek životního minima? A pokud soud bude vycházet z příjmů mého partnera (v zahraničí), kalkulace bude vycházet také z existenčního minima v ČR?
 
Za pětadvatinásobek částky životního minima jednotlivce pro určení výživného se považuje příjem 85.250,- Kč, takto soud postupuje v případě, že v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti neprokáže osoba výživnou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu (ust. § 916 NOZ).

Toto ustanovení se vztahuje pouze na osoby výživou povinnou k dítěti, tzn., pokud partner není otcem dítěte, ani si dítě neosvojil, tak soud takto postupovat nemůže.