Počet stránek ve webu: 42.688

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.969.383

Uznání dluhu se zástavou nemovitosti - záruka vrácení peněz v případě smrti dlužníka nebo prodeje bytu, domu, nemovitosti

Odesláno: 
Otevřeno 1182 x
1 odpověď
 
Prosím, bylo by dostačující na zajištění peněz investovaných do přítelovy nemovitosti sepsat uznání dluhu s tím, že bude splaceno v případě jeho úmrtí nebo prodeje nemovitosti. V tom případě jaký uvést termín splacení. Nechci nic vlastnit, protože případnému vydědění mého adoptivního syna nevěřím, ani o něm nic nevím, nejsme léta v kontaktu. Jde mi jen o mé zajištění pro výše uvedené případy. Zemřu-li dřív já, peníze zůstanou v jeho rodině. Děkuji
 
Dobrý den,

investování do cizího majetku v případě partnerských vztahů je vždy svým způsobem risk. Určitě Vám schvaluji úvahu tuto skutečnost si předem upravit. Doporučuji uzavřít smlouvu o zápůjčce (dříve nazývaná jako o půjčce) s tím, že plnění bude vráceno až poté co věřitel vyzve dlužníka nebo si nemusíte splatnost zápůjčky určit a v tom případě dle ust. § 2393 NOZ je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Následně takové zapůjčení peněz zajistit např. zástavním právem na nemovité věci, do které investujete. Tím budete mít jistotu, že v případě prodeje bude nový kupující požadovat odstranění zástavy z nemovité věci a tedy Vy vyplacení a v případě úmrtí se můžete přihlásit jako věřitel do dědického řízení.

Uznání dluhu lze sepsat také, ale to znamená, že už splatnost závazku nastala a tedy Váš přítel jako dlužník se dostal do prodlení. Samotné uznání dluhu v souladu s ust. § 639 NOZ, tedy uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Po uplynutí 10-leté lhůty by byl závazek již nevymahatelný. Takové uznání dluhu byste potom musela každých 10 let obnovovat.