Počet stránek ve webu: 41.232

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.719.722

Věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí - je platné a vymahatelné nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 8662 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz. Neteř, majitelka bytu, sepsala u notáře cca. dva měsíce zpět (07/2016) dohodu, že babička s manželem tam bude mít dožití a nebude se zvyšovat nájem. Nyní byt chce prodat, má velké dluhy a babičku chce vystěhovat. Musí být záznam na katastru o tom, že je sepsaná dohoda o dožití? A kdo má povinnost to tam hlásit? Neteř se nyní ohání tím, ze ta dohoda z léta 2016 je neplatná, neboť to není zavkladována v katastru nemoviotstí. Podotknu, že babička byt neteři darovala, ta byt zatižila dluhy a jen prodej ji nyní může pomoci. V současne době se ale čekani na řízeni, babička podala žalobu o zpětvzeti daru. Děkuji.
 
Dobrý den,
věcné právo odpovídající věcnému břemenu doživotního užívání bytu, vzniká až vkladem práva do katastru nemovitostí, tedy je důležité, aby daná listina byla společně s návrhem na vklad věcného břemene předložena katastru nemovitostí. Návrh na vklad může podat, kterákoli ze stran dohody.
Tedy dohoda není neplatná, ale právo doživotního užívání bytu vznikne až vkladem do katastru nemovitostí. Z toho důvodu doporučuji podat návrh na vklad co nejdříve. Dále je nutné vzít v potaz, že vázne-li na nemovitosti některé z omezení vlastnického práva jako např. věcné břemeno doživotního užívání bytu, tak její cena se tím podstatně sníží a nemovitá věc se stává těžko prodejná.