Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.570.855

Reklamace dovolené - jiný hotel, hluk (hlučné místo), daleko od moře

Odesláno: 
Otevřeno 1518 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
otec slavil 70 let, jako dárek jsme se mu se sourozenci domluvili zakoupit dovolenou. Nechali jsme výběr destinace a hotelu na doporučení cestovní kanceláře. Měli jsme na to určité požadavky, hotel přímo na pláži, neboť matka je o berlích.
Dále pak all inclusive a něco klidnějšího s pěkným mořem. Cestovní kancelář nám nabídla hotel Savoy přímo na pláži ve Španělsku. Souhlasili jsme a uhradili částku 30 tisíc.
Rodiče odletěli v sobotu 10.9.2016 a při příletu jim bylo sděleno, že síť hotelů zkrachovala a dali je jinam. Hotel sice hvezdickami odpovídal, ale hotel byl přímo v centru, byl tam veliký hluk, byl daleko od moře a tudíž ani ten produkt all inclusive využít nemohli plně.
Na to že nám bylo jedno kam pojedou to nebylo na takové úrovni jakou bych za 30 tis očekávala. 22.9. přišel dopis, že je to mrzí, ale nastala událost kterou nemohli ovlivnit, i když to již před odletem věděli a zasílají 1000, - slevu na osobu, což mi přijde směšné. dá se nějak bránit? děkuji
 
Dobrý den,

pokud Vy, resp. Vaši rodiče nebyli se zájezdem spokojeni, můžete zájezd reklamovat u cestovní kanceláře, kde byl zakoupen. Cestovní kancelář jako pořadatel zájezdu zákazníkovi odpovídá za řádné poskytnutí služeb podle cestovní smlouvy. Vady zájezdu je nutné vytknout bezodkladně, je-li to možné již v průběhu zájezdu u delegáta nebo po skončení zájezdu nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu. Jako náhradu za vzniklé vady můžete požadovat slevu z ceny zájezdu, vyplývá to z ustanovení § 2540 NOZ:
„Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřeného rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zavinění, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestiže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. “
Tedy doporučuji učinit vůči cestovní kanceláři reklamaci zájezdu písemně a zároveň uvést výši slevy z ceny, kterou za vytknuté vady považujete. Výši slevy lze odvodit např. dle tzv „Frankfurtské tabulky slev“, která sice není v ČR závazná, ale většina soudů z ní vychází. Odkaz naleznete zde: http://1url.cz/Otos1

Dále můžete kromě reklamace zájezdu vznést požadavek na náhradu újmy za narušení dovolené neboli nárok na náhradu za ztrátu radosti z dovolené. Tento nárok vychází z ust. § 2543 odst. 1 NOZ: “Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. “
Zde se při posuzování daného nároku vychází z okolností zájezdu v subjektivní rovině, tedy jaký měl zájezd význam a účel pro dotyčného zákazníka. Nelze ovšem požadovat kompenzaci za každý negativní zážitek, který jsme během dovolené získali. Zákazník by určitě neuspěl s tím, že bylo škaredé počasí nebo že si zapomněl svoji oblíbenou knížku. Svůj nárok můžete uplatnit např. v případě, že cestovní kancelář poruší povinnost vyplývající z cestovní smlouvy a nemáte pokoj s výhledem na moře, o který jste žádali, hotel není u pláže ale v centru města a nenachází se na klidném místě, ale v hlučném prostředí. Důležité je, aby tyto požadavky byly uvedeny v cestovní smlouvě a pokud nejsou, tak můžete vycházet z katalogu dané cestovní kanceláře.

S ohledem na výše uvedené Vám doporučuji obrátit se písemně na cestovní kancelář. Písemnost zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně oprávněné osobě v cestovní kanceláři a vyžádejte si podepsat převzetí písemnosti na druhé vyhotovení. V písemnosti požadujte náhradu za porušení cestovní smlouvy formou slevy z ceny zájezdu a uveďte výši slevy a dále můžete uplatnit vedle toho nárok na náhradu újmy za narušení dovolené, kde je důležité uvést Vaše subjektivní důvody (např. dovolená k výročí narozenin, rodiče x let nikde nebyly a další emotivní důvody).

Následně pokud Vám cestovní kancelář odmítne jakoukoli z požadovaných náhrad přiznat, nezbude Vám nic jiného než se obrátit na soud.