Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.503.046

Dluh na nájemném a stržení dluhu z přeplatků pronajímatelem (jednostranné svévolné snížení nájemného nájemníkem, nájemcem)

Odesláno: 
Otevřeno 836 x
1 odpověď
 
Tvrdí, že jsem mu nájem za služby snížila o 100 Kč, podepsaný to nikde nemá. Já jsem nic takového neřekla, jinak bychom podepsali novou smlouvu. Můžu jsi to strhnout z přeplatků?
 
z Vašeho dotazu mi vyplývá, že se jedná o část nájemného, která představuje zálohu za plnění spojené s užívání bytu (elektřina, plyn, vodné, stočné… ). Tedy pokud máte stanovenou úhradu těchto služeb formou záloh, máte mít stanoveno také, v jakém termínu dojde k zúčtování těchto záloh. Následně se však provádí zúčtování dle skutečných odběrů a Vy jako pronajímatel jste povinen v rámci zúčtování vrátit nájemci přeplatek nebo požadovat nedoplatek. Tedy v daném případě pokud jste nájemce předtím neupozornil na nesrovnalost s úhradou nájemného, již není tolik rozhodné kolik platil, ale jaká jsou skutečné náklady za služby spojené s užíváním bytu.
V případě, že si všimnete, že nájemce nehradí celou částku stanovenou za nájem nemovité věci, je dobré ho vyzvat hned. Nyní bych se s nájemcem vykompenzovala prostřednictvím zúčtování úhrad za uvedené služby a dále si pro jistotu nechala podepsat, že za daný rok nájemce uhradil za služby tolik, ačkoli v nájemní smlouvě bylo stanoveno, že má uhradit tolik a z toho důvodu mu bylo vráceno jako přeplatek nebo požadováno jako nedoplatek tolik.