Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.044

Obtěžující hovory "prankcall" - může jít o trestný čin nebo přestupek?

Odesláno: 
Otevřeno 3307 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
rád bych začal natáčet videa, konkrétně vtipné telefonní hovory. Například volat na inzeráty a ptát se na nesmyslné dotazy.
Má otázka zní tedy takto: Mohu být stíhán, či se dopustit trestného činu? Popř. jak se jakýmkoliv problémům se zákobem vyhnout a přeci pokračovat? Děkuji předen.
 
Dobrý den,

ve zveřejnění tel. nahrávky bych přímo znaky nějakého trestného činu nespatřovala. Dostanete se s tímto jednáním však do zásahu do ochrany osobnosti, dle ust. § 84 a násl. NOZ, lze pořídit zvukový záznam osoby jen s jejím svolením.
Dále pak pořizování a uchovovávání tel. hovorů můžete činit v souladu se zákonem 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů.
Tedy budete-li dané hovory chtít zveřejňovat, doporučila bych Vám, abyste z nich eliminoval jakékoli informace, které by obsahovaly osobní údaje nebo citlivé údaje a dále třeba poupravil hlas osoby, která v něm bude vystupovat, aby nebylo možné ji identifikovat. Pak by Vás daná osoba nemohla obviňovat z porušení ochrany osobnosti, neboť by ji z nahrávky nebylo možné identifikovat.