Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.505.711

OSVČ - hmotná odpovědnost při práci pro firmu (Švarc systém)

Odesláno: 
Otevřeno 1533 x
1 odpověď
 
pokračovaní. Nebudu komentovat ani to, že firma uplatňuje Švarc. Sám nadřízený je na IČO. Po přečtení znaků Švarc systému si uvědomuji, že mohu být postihnuta i já, ale firma více, a to až pokuta 10.000.000 Kč. Prosím o radu jak tuto situaci řešit. Hodlám přijít ještě v pondělí a max v úterý dodělat resty a pak již nepřijít, vzhledem k tomu, že jsem na IČO - podepsanou výpověď z jejich strany nepotřebuji.
Děkuji.
 
V případě, že mezi Vámi a zaměstnavatelem není žádný pracovně právní vztah zaměstnavatele a zaměstnance, ale vztah dvou podnikatelů, kteří by mohli naplňovat znaky švarch systému, tak se na Vás zákoník práce nevztahuje, ale bude se vycházet z právního vztahu, na základě kterého vykonáváte práci pro zaměstnavatele. Tedy zda jste spolu uzavřeli nějakou obchodní smlouvu či jinou smlouvu, ve které máte určeno, jakou činnost pro zaměstnavatele budete vykonávat, jakou dobu a za jakých podmínek… Na základě takové smlouvy můžete spolupráci se zaměstnavatelem ukončit kdykoli v souladu s dohodnutými podmínkami. Pokud žádná taková smlouva mezi Vámi nebyla uzavřena, můžete prakticky odejít kdykoli, jen bych Vám doporučila pro jistotu dokončit činnosti, které nesnesou odkladu.
Co se týče nějaké způsobené škody, tak pokud není upravena v ustanovení vztahujícím se na daný smluvní typ (uzavřenou smlouvu), pak vycházíme z obecné odpovědnosti za škodu (ust. § 2909 a násl. NOZ). Způsobenou škodu Vám zaměstnavatel musí prokázat.