Počet stránek ve webu: 41.270

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.533

Práce bez pracovních přestávek a volných víkendů - jde o porušení Zákoníku práce?

Odesláno: 
Otevřeno 2072 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
pracuji jako prodavačka v trafice a ve smlouvě mam napsano že budu mít krátky dlouhý týden směny. Uz sem tam 5. měsic a nestalo se tak. Ještě jsem nedostala ani volný víkend, nemáme přestavky a teď jsme byly 2 a pracovaly jsme 14 dní bez volna a s buzeraci, protoze tam mame kameru namiřenou na nas. Majitel do ni celi den kouka. Uz nemam silu tam pracovat je to porad horsi, ale hned me nepusti a kdyz odejdu tak me v tom necha vykoupat. Poradte mi prosim. Děkuji.
 
Dobrý den,
dle zákoníku práce ust. § 81 Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.
Co se týče práce přesčas, tak tu lze konat jen výjimečně. Dle ust. § 93 odst. 2 ZP Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.
Ust. § 93 odst. 3 ZP Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem.
Tedy máte-li v pracovní smlouvě stanoveno, že máte pracovat v směnném provozu, který se skládá z krátkého a dlouhého týdne, měla byste mít stanovenou i délku týdenní pracovní doby.
Co vykonáváte nad stanovený rámec pracovní doby, se považuje za práci přesčas. Prací přesčas se rozumí práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.
Můžete tedy oznámit zaměstnavateli, nejlépe písemně, že si nepřejete vykonávat práci přes čas.
Dále můžete dát podnět úřadu inspekci práce http://www.suip.cz/, že se domníváte, že Váš zaměstnavatel porušuje své povinnosti.

Co se týče instalace kamery na pracovišti, tak takové jednání je považováno za poměrně zásadní zásah do soukromí pracovníka. Dle ust. § 316 odst. 2 ZP Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Tedy k tomu, aby zaměstnavatel mohl narušovat soukromí zaměstnanců na pracovišti, je potřeba mít závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. Z pohledu orgánů inspekce práce tento závažný důvod zpravidla není dán při výrobě běžných výrobků nebo při poskytování běžných služeb. Kontrola výše uvedeného spadá také do kompetence orgánů inspekce práce, přičemž pokud je zjištěno porušení ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku práce, a to ve spojitosti se zpracováváním osobních údajů zaměstnanců (tj. kamerové záznamy by se archivovaly a byly by z nich znatelné podoby zaměstnanců), bude zjištění předáno rovněž Úřadu pro ochranu osobních údajů.