Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.570.837

Předběžné šetření v dědickém řízení a odmítnutí dědictví - musí být dědic přítomen osobně?

Odesláno: 
Otevřeno 3955 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Chci se zeptat - obdržela jsem od notáře termín k předběžnému šetření ohledně dědictví po zesnulém bratrovi. Nebyla jsem s ním mnoho let v kontaktu, neznám potřebné informace, které jsou při předběžném šetření zjišťovány (znám jen příbuzné - naší matku a sestru). Navíc chci odmítnout dědictví. Musím se tedy osobně zúčastnit tohoto předběžného šetření? Nebo stačí písemné prohlášení, že mi nejsou známy požadované skutečnosti? Navíc bydlím daleko od notáře (několik set km). Může po mě notář vyžadovat osobní účast pod hrozbou nějaké sankce?
Předem velmi děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

co se týče Vaší účasti na předběžném šetření, uvádím, že úkony notáře jako soudního komisaře se považují za úkony soudu, tzn. soudní komisař má tedy v rámci řízení o dědictví stejné postavení jako soud, proto zde platí totéž, co při jednání před soudem. Pokud se některá z předvolaných osob nedostaví k jednání, má to pro ni stejné důsledky jako by se nedostavila na jednání soudní. Soudní komisař pak může věc projednat i v nepřítomnosti tohoto účastníka, nebo mu může uložit pořádkovou pokutu. Je-li ale účast předvolaného při jednání nezbytná, může soudní komisař nařídit
předvedení.
Každopádně můžete zkusit kontaktovat notáře s tím, že mu sdělíte, že s pozůstalým jste nebyla mnoho let v kontaktu a zda i přes to na Vaši osobní účasti trvá. Dále se můžete z nějakého důvodu z účasti na šetření omluvit (např. nemoc). Budete-li se šetření účastnit, máte nárok na náhradu nákladů (ušlého zisku, cestovné – viz poučení v předvolání).
Budete-li povolaná za dědice, můžete odmítnout dědictví do 1 měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozumí o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí. Dědictví lze odmítnout výslovným prohlášením vůči soudu a to buď písemným prohlášením o odmítnutí dědictví (vzor naleznete zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html) nebo tak, že udělíte plnou moc, ve které zmocníte jinou osobu k tomu, aby za Vás dědictví odmítla. V obou případech bych podpis na uvedené písemnosti nechala úředně ověřit.
Vše o dědění - vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html