Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.570.843

Dědění novou manželkou (macechou) mého otce - informace, pravidla

Odesláno: 
Otevřeno 2518 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
můj otec si s maminkou postavil dům. Po smrti maminky otec žije s družkou. Zajímalo by mne, pokud by si otec družku vzal za manželku, zda by měla právo podílet se na dědění domu, nebo by neměla nárok, vzhledem k tomu že dům byl postaven a splacen mým otcem a mamkou. Děkuji
 
Dobrý den,

bude záležet, zda by dědění proběhlo na základě závěti nebo na základě zákonné dědické posloupnosti a dál by také záleželo jestli by dědění proběhlo podle současné právní úpravy nebo podle nové právní úpravy, která má být účinná od 1.1.2014.

Dům je v současné době ve výlučném vlastnictví Vašeho tatínka, proto i pokud by se znovu oženil byla by nemovitost stále v jeho výlučném vlastnictví.

Po smrti by došlo k vypořádání SJM, kdy by polovinu dostala manželka, druhá polovina SJM + výlučný majetek otce by se staly předmětem dědického řízení.

Pokud by došlo k dědění ze závěti, dědit budou ty osoby, které otec určí. Neopominutelní dědici (děti zůstavitele) jsou chráěni v tom smyslu, že mají vždy nárok na určitý zákonem stanovený podíl.
Toto platí jak podle současné, tak podle budoucí právní úpravy.

V případě dědění ze zákona, budou dědit v 1. skupině děti zůstavitele a manžel. Toto opět platí jak podle současné, tak podle budoucí právní úpravy.

Podle nové právní úpravy účinné od 1.1.2014 navíc bude možno odkázat věc tzv. odkazem, v takovém případě se bude dědit daná věc, aniž by na dědice přešla povinnost souvisejících dluhů.

Obecné informace a pravidla pro dědění jsou uvedena zde:
ODKAZ

Podobné dotazy (na dědění macechy) vizte zde:
ODKAZ

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?