Počet stránek ve webu: 40.616

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.573.135

Kdo platí výživné po smrti, sebevraždě otce dítěte, dětí

Odesláno: 
Otevřeno 7049 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
prosím o radu, jak postupovat. Z prvního manželstvi mám desetiletou dceru. Měsíčni výživné čini 3000 Kč. Poslední rok platil bývalý manžel, otec dcery,
pravidelně. Problémy s placením byly v roce 2011, kdy jsem v květnu 2011 podávala trestní oznámeni pro neplacení výživného a v listopadu 2011 se konal
soud. Od té doby platil bývalý manžel v pořádku, ale i tak je dluh na vyživném z minula cca 40.000 Kč. Bohužel bývalý manžel spáchal 14.10.2013 sebevraždu.
Vzhledem k tomu, že rodičovsky příspěvek na druhé dítě již od července 2013 nepobírám, výživné byl můj jediný měsični příjem. Syn sice začal od zaři 2013
chodit do mateřské školy, ale po týdnu jsme byli nuceni docházku ukončit, mám i odborný posudek dětského psychologa. Opětovný nástup do předškolního zařízení doporučil nejdřive od ledna 2014. Takže jsem doma "zadarmo", teď již doslova a do písmene.
Můj dotaz zní: mám nárok na dlužné vyživné z minula? Po ho mám nárokovat? Kdo bude nyní plnit vyživovací povinnost na dceru? Jsem vdaná, manžel pracuje, ale i tak je nárocné uživit z jedné mzdy čtyřčlennou rodinu. Děkuji za odpověď. Lenka
 
Dobrý den,

vyživovací povinnost k nezletilému dítěti mají v prvé řadě jeho rodiče, tedy matka i otec. Nemohou-li své povinnosti dostát, může být výživné žádáno po prarodičích.

Není možné použít proti prarodičům rozsudek, kterým bylo vašemu bývalému manželovi přikázáno soudně, aby na výživu syna či dcery poskytoval určitou částku. To je dluh vašeho bývalého manžela a ten můžete vymáhat pouze po něm, typicky exekucí (případně po jeho dědici, pokud by bývalý manžel zemřel).

Rozhodnete-li se vymáhat výživné po prarodičích (např. proto, že otec dítěte zemřel a vy sám/sama máte minimální příjmy…), musíte zahájit nové soudní řízení, jehož účastníky budou právě prarodiče.

Zároveň byste měli být srozuměni s tím, že soud zahájí řízení se všemi prarodiči a u všech bude zkoumat jejich možnosti a schopnosti výživné poskytovat.

Podle zákona totiž platí, že příbuzní vzdálenější mají vyživovací povinnost jen tehdy, nemohou-li tuto povinnost plnit příbuzní bližší.

Je-li několik osob v témže stupni příbuzenství k dítěti (typicky 4 prarodiče), každý z nich je povinen plnit vyživovací povinnost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrů ostatních.

V závěru se tak může stát, že dítěti bude povinna přispívat na výživu vaše matka, nikoli matka vašeho bývalého manžela či přítele, což nemusí být právě podle vašich přestav. Prarodičům se neukládá vyživovací povinnost dohromady, ale zvlášť. (tj. některému nebo i všem nemusí být uložena vůbec).

Další rozdíl je v tom, že babička i dědeček mají ze zákona mnohem menší rozsah vyživovací povinnosti.

Takže k Vašim jednotlivým otázkám:

1. dlužné výživné z minulosti bude možno žádat po dědici Vašeho zemřelého bývalého manžela.

2. vyživovací povinnost do budoucna - máte primárně Vy a pak by ji bylo možné požadovat po prarodičích, jak byl výše uvedeno.

Nad rámec Vašeho dotazu doporučuji ověřit, že Vám nevzniká nárok na dávky sociálního zabezpečení, jeména příspěvky na děti, příspěvek na bydlení a podobně.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?
 
Dobrý den, děkuji za Vaši odpověď. Mám ještě, prosím, dotaz k Vaší odpovědi č. 1. "dlužné výživné z minulosti bude možno žádat po dědici Vašeho zemřelého bývalého manžela". Můj dotaz zní: Kdo bude dědic u mého bývalého manžela? Zemřelý manžel má sestru, oba rodiče také žijí a naše společná dcera. Ještě mám, prosím, i dotaz k Vaší odpovědi č. 2. Uvádíte, že výživné by bylo možné požadovat po prarodičích. V mém konkrétním případu nelze požádat o sirotčí důchod?
Nárok na dávky sociálního zabezpečení pravděpodobně mít nebudu. Zde se posuzuje příjem rodiny a manžel vydělává. Nemáme ani nárok na přídavky na děti.
Děkuji. Lenka
 
Informace o sirotčím důchodu naleznete zde - ODKAZ

-----------
K dědicům po Vašem bývalém manželovi - v této věci proběhne dědické řízení, v rámci, kterého bude stanoven i okruh dědiců. Záleží zda po sobě zanechal zemřelý závěť či nikoliv.

Pokud nebyla vyhotovena závěť v rámci zákonné dědické posloupnosti bude dědicem Vaše dcera (pokud jsem správně četla text, tak bude dědit 100% otcova majetku). V tomto řízení lze předpokládat, že za ni budete muset jednat jako za nezletilou, pokud by bylo dědictví předlužené, bude vhodné ho odmítnout.

------------

O možnosti žádat výživné po prarodičích jsem hovořila především ve vztahu k otázce, kdo převezme povinnost výživného na nezletilé dítě.

Vše o dědění - vizte zde:
ODKAZ

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?