Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.523.399

Obi požaduje za odcizené zboží v hodnotě 4 Kč pokutu 1000 Kč, je to legální?

Odesláno: 
Otevřeno 3934 x
1 odpověď
 
Zašel jsem zakoupit do obchodu OBI HK jeden dvoumetrový dřevěný hranol. Mezitím jsem však ještě podíval na šroubky a 4 jsem si vzal do ruky z otevřené krabice. Pak jsem koukal na hmoždinky ale, žádná se mi nelíbila.
Odešel jsem vybrat dřevěný hranol, u hranolů jsem se zdržel a vybíral, protože většina hranolů byla schnutím zdeformována. Jelikož jsem na manipulaci s dvoumetrovými hranoly potřeboval obě ruce, strčil jsem si šroubky mezitím do kapsy. Když jsem konečně vybral hranol, odešel jsem rychle k pokladně. Neuvědomil jsem si to a na šrouby jsem úplně zapomněl. Byl jsem samozřejmě zadržen, bylo mi sděleno, že musím zaplatit za 4 šroubky v haléřové hodnotě částku 1000 Kč nebo zavolají městskou policii.
Byl jsem šokován situací. Ani v OBI, ani pak na policii jsem nepodepsal žádný papír, protože jsem si nemohl předložené papíry řádně přečíst, neboť jsem neměl brýle na čtení. Městská policie mi sdělila, že předají DVD záznam společně s dokumenty na město k řešení s tím, že můžu dostat „pokutu“ až 10.000 Kč. Co můžu čekávat a co můžu dělat v takovéto situaci.
Děkuji.
 
Dobrý den,

je zvláštní, že Vám neumožnili zboží doplatit a pod. Bez jakéhokoliv právního základu zůstává požadavek uhradit 1000, - Kč. S ohledem na výši "odcizené" částky nebude toto jednání posuzováno jako trestný čin či přečin, bude se patrně jednat o přestupek - přestupky se do rejstříku trestů nezapisují, tedy i nadále byste měl mít čistý trestní rejstřík.

Věc bude patrně prošetřena ze strany přestupkové komise (městský / obecní úřad), vyčkala bych jejich reakce a teprve potom bych zahájila kroky směřující k Vaší obraně.

Pokud nebude ve věci zahájeno řízení do jednoho roku ode dne spáchání přestupku zanikne odpovědnost za přestupek (§ 20 přestupkového zákona).

Za přestupek lze vedle peněžité sankce (pokuty) uložit například pouze napomenutí, které bych v této situaci považovala jako dostatečné. Je ale stále velmi pravděpodobné že bude řízení i zastaveno.

Máte prosím další dotaz nebo potřebujete něco ujasnit?