Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.543.348

Věcné břemeno na pozemku - je nutný souhlas se stavbou osobou oprávněnou věcným břemenem?

Odesláno: 
Otevřeno 2541 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
máme s manželem dům a k tomu přilehlý pozemek, který jsme získali darem od manželových rodičů. Je zatížen věcným břemenem tří osob, z nichž dvě již zemřely. Rozhodli jsme se spolu s manželem, že si postavíme dřevostavbu na důchod (abychom byli schopni do důchodu zaplatit hypotéku) na přilehlém pozemku. Musí s tímto osoba (věcné břemeno), která má doživotní užívání souhlasit, nebo bez jejího souhlasu nejsme schopni dům realizovat. V původním domě má celé patro plně k užívání a zahradu. Vyhrožuje po našem požadavku souhlasu se stavbou, že vezme zpět dar, což je polovina nemovitosti, kterou jsme za 20 let zhodnotili o bytovou jednotku atd
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

z Vašeho dotazu mi není jasné jaký druh osobní služebnosti (věcného břemene) je stanoven pro třetí osobu u přilehlého pozemku (pozemku kde chcete stavět), pokud se na pozemku nenachází stavba. A zároveň má-li třetí osoba stanovenou služebnost bytu – doživotního užívání bytu, kde bydlíte.
V případě, že obývá jedno patro ve vašem domě, na základě služebnosti doživotního užívání, bylo by pro takovou osobu neúčelné vymáhat si další služebnost doživotního užívání na vedlejším pozemku. Rozhodné, ale je, co je dáno v katastru nemovitosti, tedy ke kterému pozemku má zřízenou služebnost a jakého druhu.
Dále záleží, na základě jaké skutečnost služebnost vznikla. Zda smluvně, rozhodnutím soudu, vydržením. Podle toho zjistíte, zda byl pro osobu oprávněnou ze služebnosti stanoven nějaký rozsah dané služebnosti. Ve většině případů se rozsah služebnosti nějak blíže neupravoval.
Nestojí-li na vedlejším pozemku, kde chcete stavět, žádná nemovitost, nemůže na tomto pozemku být zapsána služebnost doživotního bydlení, maximálně nějaká služebnost užívání pozemku pro třetí osobu.
V konečném důsledku Vám osoba oprávněna ze služebnosti nemůže ve stavbě zamezit, nedojde-li pořízením stavby k nějakému výraznému omezení jejího oprávnění ze služebnosti. To by musela prokázat. Dále by ani neuspěla s možností uplatnit odvolání daru, zvláště když ji poskytujete bydlení. Požadovat odvolání daru lze jen za podmínek stanovených v občanském zákoníku, tj pro nouzi a nevděk dle ust. § 2068 a násl. NOZ.
Problém Vám může nastat, v případě, že na stavbu nemovitosti si půjčíte a banka bude chtít nějaké zajištění v podobě zástavy. V takovém případě by služebnost ve prospěch třetí osoby vztahující se k předmětu zajištění mohla být překážkou, neboť nemovitá věc, na které vázne služebnost ve prospěch třetí osoby výrazně snižuje její hodnotu.