Počet stránek ve webu: 40.616

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.573.149

Darování bytu, domu, nemovitosti potomkovi - musí potomek vyplatit sourozence (bratry, sestry)?

Odesláno: 
Otevřeno 3350 x
1 odpověď
 
Dostala jsem 2008 rodinný domek, bydlím v něm s rodiči a starám se o ně. Mám bratra, od rodičů dostal finanční hotovost, ale neoficiálně, jen tak na ruku, navíc rodiče za něj zaplatili dluhy, a ještě navíc je bratr v insolvenci.
Rodiče ho stále podporují finančně. Ráda bych věděla, zda musím bratra vyplatit z domu, když už je můj, bratr mi to neustále předhazuje.
Děkuji
 
Dobrý den,

pokud Vám rodiče rodinný dům darovali, jste jeho vlastníkem a v případě úmrtí Vašich rodičů nebude tento rodinný dům ani předmětem dědictví po Vašich rodičích. Bratra z domu vyplácet nemusíte ani to po Vás požadovat nemůže.
Nově však upravuje nový občanský zákoník v případě dědického řízení tzv. započtení daru, ke kterému došlo ještě za života zůstavitele na povinný díl nebo dědický podíl. Ze započtení však nevzniká nikomu povinnost něco vydat jiné osobě. Zpravidla se započte na povinný díl to, co nepominutelný dědic od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí. K darování rodinného domu dle Vašeho sdělení došlo již před 7 lety. Soud má však možnost i přes tohoto pravidlo provést započtení na dědický podíl, i když to zůstavitel nepřikázal, byl-li by jinak nepominutelný dědic neodůvodněně zvýhodněn.
Na povinný díl potomka se započte i to, co zůstavitel použil na úhradu dluhů zletilého potomka. Stalo-li se tak dříve než v posledních třech letech před zůstavitelovou smrtí, provede se započtení, pokud zůstavitel neprojeví opačnou vůli.
V případě dědického řízení po některém z Vašich rodičů skutečně může dojít k započtení hodnoty daru na dědický podíl stejně tak bude započteno i to co Vaši rodiče použili na úhradu dluhů Vašeho bratra. Tedy v dědickém řízení to může ovlivnit výši Vašeho dědického podílu.
Vaši rodiče mohou o svém majetku rozhodnout některým z institutů pořízení pro případ smrti jako je závěť, dědická smlouva. V závěti mohou omezit výši povinného dílu pro nepominutelného dědice – je-li zletilý, tak se mu musí dostat, alespoň tolik, kolik činí ¼ jeho zákonného dědického podílu. Dále je možné nepominutelného dědice vydědit dle ust. § 1646 NOZ a nově i pro marnotratnost dle ust. § 1647 NOZ.
Nad rámec Vašeho dotazu uvádím, že je-li Váš bratr v insolvenci (oddlužení, konkurz) a v případě úmrtí některého z rodičů bude insolvenční řízení vedené proti němu trvat, nemůže dědictví odmítnout a veškeré jeho dědictví použije insolvenční správce na úhradu jeho dluhů.
Vše o dědění - vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html