Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.523.361

Může správce domu do evidenčního listu bez souhlasu majitele přidat další osobu bydlící v bytě?

Odesláno: 
Otevřeno 2010 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
- může mi správkyně panelových domů, bez mého vědomí do evidenčního listu zanést přítele a zvýšit tim zálohy za služby? Když přítel tady pobývá jen občas a jinak žije s rodiči a trvalé bydliště tady taktéž nemá? Děkuji
 
Dobrý den,

nevím jaký je Váš vztah k bytu, ale předpokládám, že se jedná o nájemní vztah. V případě nájmu máte povinnost oznámit přijetí nového člena Vaši domácnosti pronajímateli. Vy uvádíte, že u Vás přítel pobývá jen občas a nepravidelně. Informujte tedy správkyni panelového domu, že s Vámi váš přítel nežije ve společné domácnosti. Co se rozumí domácností - jako definice v novém občanském zákoníku chybí. Lze však navázat na definici předchozího občanského zákoníku, že domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Pokud toto se svým přítelem nesplňujete, informujte nejlépe písemně správkyni panelového domu, že žádáte o vymazání jména přítele z evidenčního listu a snížení záloh na služby, neboť s Vámi trvale nebydlí a netvoří společnou domácnost. Zároveň se ji zeptejte, na základě jaké skutečnosti Vám zvedla zálohy na služby.