Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

27.6.2020 SE ONLINE CHAT NEUSKUTEČNÍ.
Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.486.146

Storno, zpětvzetí dohody o ukončení věcného břemene doživotního užívání nemovitosti (bytu, domu)

Odesláno: 
Otevřeno 2500 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ráda bych se dozvěděla, zda je možné stornovat dohodu o zániku věcného břemene doživotního užívání.
Můj pradědeček byl svým synem donucen tento dokument podepsat, nyní je již pravděpodobně vložena žádost na KÚ o zrušení břemene.
Je nějaká lhůta, kdy se může oprávněný z břemene odvolat, případně tuto smlouvu zrušit? Kde takto postupovat? U notářky, kde byla tato smlouva sepsána, či na příslušném KÚ?
Děkuji, M.
 
Dobrý den,
předpokládám, že pradědeček byl oprávněný ze služebnosti bytu (dříve věcného břemene doživotního užívání). V tomto případě, podepsal-li smlouvu o zániku služebnosti, nebude již možné bez vážného důvodu uzavřenou smlouvu napadnout. Nový občanský zákoník je založen na zásadě daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny.
NOZ pamatuje na případy, kdy byl někdo k právnímu jednání (podepsání smlouvy) přinucen hrozbou tělesného nebo duševního násilí, které vyvolalo vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu. V tomto případě, může takováto osoba namítnout neplatnost právního jednání. To si však nemyslím, že by byl Váš případ.
V této situaci lze uzavřít novou smlouvu o zřízení služebnosti bytu.
Více o služebnostech (věcných břemenech) se dozvíte zde:ODKAZ