Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.543.566

Pobírání vdovského důchod v době starobního důchodu

Odesláno: 
Otevřeno 2222 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ve 36 letech (rok 1976) jsem ovdověla, manželovi bylo 38 let, když zemřel. Manžel byl zaměstnán 20 let a platil pojištění. Mám syna, kterému v té době bylo 12 let a ukončil školu v 18 letech, čímž mi zanikl nárok na vdovský důchod. Němělo dojít opět k nabytí vdovského důchodu odchodem do starobního důchodu? Je mi 74 let.
Děkuji.
 
Dobrý den,

zákon o důchodovém pojištění v ust. § 50 odst. 2 upravuje podmínky, za kterých vzniká nárok na vdovský důchod. Dokonce nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní do pěti let po zániku dřívějšího nároku některá z uvedených podmínek, kterými jsou, že vdova:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Ve Vašem případě se obávám, že opětovnému vzniknutí nároku na vdovský důchod brání uplynutí pětileté lhůty, ve které může nárok znovu vzniknout.