Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.518.682

Nájemné - patří do něj fond oprav nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 19572 x
4 odpovědi
 
Dobrý den,
Ve smlouvě o podnájmu bytové jednotky je uvedeno:
Sjednané nájemné neobsahuje zálohu na úhradu služeb spojených s užíváním předmětu nájmu ve výši /ČÁSTKA/ korun českých za služby správce domu /FIRMA/, teplo, vodné a stočné, plyn a elektrickou energii. Skutečnou výši cen a celkových záloh za správu domu /FIRMY/, elektrickou energii, plyn, vodné a stočné zúčtuje pronajímatel vždy za uplynulé zúčtovací období.
Přičemž správce domu (určená firma) si účtuje měsíční zálohu za úklid, výtah, osvětlení, pojištění, studenou vodu, teplou vodu, správu domu, fond oprav.

V ročním zúčtování od firmy je správa domu a fond oprav fixní částka, vše ostatní se rozpočítává dle spotřeby na jednotlivou bytovou jednotku. Je možné nájemci při vyúčtování uplynulého zúčtovacího období započítat i fixní částku za správu domu a fond oprav?
Děkuji.
 
Dobrý den,
v nájemních smlouvách musí být stanoveno nájemné a zálohy na služby samostatnými částkami. Nájemce platí společně s nájemným zálohy na služby, v termínu sjednaném v nájemní smlouvě. Ve vyúčtování nákladů za poskytnuté služby za minulý kalendářní rok by měl pronajímatel vyúčtovat všechny služby, za které nájemce platí. Na službách, které jsou zpoplatněny fixní částkou, by neměly vznikat přeplatky ani nedoplatky. Pokud s vyúčtováním služeb nesouhlasíte, můžete nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období (není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak) požádat o nahlédnutí do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok. Máte právo pořídit si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie.
 
Dobrý den,
a je možné správu domu a fond oprav považovat za služby správce domu?
Děkuji.
 
Dobrý den, v nájemní smlouvě je přesně uvedeno, co jsem napsala výše (v mém prvním dotazu). Nájemci jsem předložila vyúčtování nákladů (za úklid, výtah, osvětlení, pojištění, studenou vodu, teplou vodu, správu domu, fond oprav, plyn, elektřinu) a porovnala s výši zaplacených záloh. Vznikl mírný doplatek, který jsem nájemci sdělila. Ovšem nájemce tvrdí, že fond oprav není služba správce domu a tudíž jej nemohu zahrnout do vyúčtování ze záloh, že to mám platit z nájemného. Z jeho pohledu, tím pádem vznikl přeplatek a chce podat předžalobní výzvu k uhrazení přeplatku. Kdo by případný soud vyhrál? Kdo je v právu?
 
Po nájemci můžete požadovat hrazení příspěvku do fondu oprav, ale musí to být stanoveno jako součást nájemného, tedy jedna z položek, ze které se nájemné skládá. Do služeb spojených s užíváním bytu nelze zahrnout fond oprav. Tento náklad hradí pronajímatel z utrženého nájmu. Tedy v tomto případě opravdu nemůžete zahrnovat do služeb spojených s užíváním bytu fond oprav. Tento náklad si můžete zahrnout jako jednu s položek ceny nájemného.
V případě správy domu je důležité co přesně tato služba zahrnuje. NOZ v ust. § 2247 odst. 2 demonstrativně vymezuje, co se rozumí nezbytnými službami. V tomto případě se domnívám, že by některé služby jako je např. provoz výtahu, osvětlení a úklid společných částí domu byly považovány za služby, za které může pronajímatel požadovat úhradu po nájemci. Podrobnější úpravu těchto služeb naleznete v zákoně č. 67/2013.
V tomto případě by měl nájemce nárok na vrácení přeplatku týkajícího se poplatku za fond oprav, ale u poplatku za správu domu už to tak jednoznačné není. Záleží však také na celé formulaci nájemní smlouvy, proto pro předejití dalšího sporu, doporučuji se obrátit na právního zástupce ohledně správné formulace týkající se úhrady jednotlivých těchto nákladů.