Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželka nechce podepsat návrh na rozvod manželství. Zjistila si, že když nepodepíše rozvod mám povinnost se o ní kdykoli postarat v případě jejích zdravotních komplikací. V současné době žijeme 18 měsíců v oddělených domácnostech.   Děkuji za odpověď. Richad.

ODPOVĚĎ:
Pokud manželka s rozvodem nesouhlasí, pak můžete i tak podat žádost o rozvod k místně příslušnému soudu a ten rozhodne v tzv. řízení sporném. Povinnost se postarat o nemocného manželka, v případě, že se o sebe nebude schopen postarat sám stejně platí i po rozvodu (viz § 760 odst. 1 občanského zákoníku: Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů).