Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme pozemek vedený jako orná půda. Na katastru jsme nechali změnit ornou půdu na trvalý travní porost (dříve pastvina), abychom pozemek mohli oplotit. V územním plánu je ale pozemek stále veden jako “pole” nikoliv jako “louky a pastviny”. Co tedy platí, co je nadřazené a čím se máme řídit? Územní plán říká, že pole není možné oplotit, pastvinu ano. Náš pozemek je v územním plánu jako pole, v katastru ale jako pastvina. Děkuji Vám za informaci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám čtyři děti. Nedávno jsem přepsal (daroval) na mojí jednu dceru dům a zahradu. Udělal jsem to sám bez notáře. Katastrální úřad dal asi 3 týdny na pozemky plombu a potom mně došel zápis, že je to převedeno. Takovým způsobem bych chtěl převést za života zbylý majetek na ostatní 3 děti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před více než 2 roky (nyní 5/2024) jsem koupil byt v Karlových Varech v ochranné památkové zóně. Jsou v něm cca 5 let stará plastová okna, která nebyla při realizaci schválená památkáři. Hrozí mi nějaká pokuta nebo výzva k výměně nebo jiný postih od památkářů? Byt jsem kupoval v dobré víře, že je vše v pořádku. Děkuji, Oldřich.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podala jsem stížnost na zaměstnance silničního správního úřadu z důvodů porušení paragrafu zákona o pozemních komunikací. S vyřízením stížnosti jsem nebyla spokojena, poněvadž vyřízení stížnosti obsahovalo pouze sdělení, že daný zaměstnanec městského úřadu nepochybil. Nebylo zde žádné odůvodnění proč nepochybil.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl mi odebrán ŘP policií v jiném státě EU (NL), kde mám prozatimní bydliště, respektive práci. Tudíž ŘP zadržuje úřad (ne policie, státní zastupitelství), který má usoudit, zda-li jsem schopný nadále řídit bez lékařského výšetření, zkoušek, atd. Nicméně, můj pracovní pobyt za nedlouho končí a nemohu se i z důvodů lokace, neznalosti jazyka, tohoto zúčastnit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Kontaktovala mě ČOI, přestože nejsem podnikatel. Šetří podnět, který podal někdo, kdo si na Facebooku ode mně zakoupil přívěsek - korálek. Na základě podnětu udělala inspektorka kontrolní nákup dalšího korálku, který řádně zaplatila na MANŽELŮV účet, který jsem poskytla. Inspektorka mě žádá o zaslání mých identifikačních údajů, aby mohli sepsat protokol a informovat mě o řízení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Je nějaká lhůta, do kdy je nejpozději možné odvolat se k MPSV (odstranění tvrdosti zákona) proti rozhodnutí o nepřiznání PPM? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Rád bych se zeptal, zda může matka, která má dítě svěřené do trvalé péče, dítěti změnit trvalý pobyt (s ohledem na skutečnost, že jde jen o evidenční údaj státu) bez toho, aniž by si i ona změnila trvalý pobyt. Případně pokud zákon mluví o opaku, tak který § kterého zákona toto zmiňuje.   Velmi děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Byl jsem oznamovatel přestupku v oblasti dopravy.   Policie předala případ s tím, že shledali více přestupků v jednání přestupkáře a to správnímu odboru městského úřadu.   Městký úřad mne informoval, že nezahájil přestupkové řízení, protože k tomu neshledal důvod.   Bude dle přestupkového zákona 250/2016 Sb. věc vrácena Policii, která věc dořeší?

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Místní veřejná komunikace zapsaná v pasportu v majetku obce. Bohužel došlo ke změně vlastníka 1. nemovitosti u komunikace, ten zjistil, že napojení na hl. silnici (III. třídy) je bohužel ne dle katastrální mapy (80 let se jezdilo přes původního majitele) a cestu uzavřel. Obec zareagovala projektem na nové napojení dle kat. mapy, stavební řízení probíhá.