Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Maminka vlastnila půlku domu a druhou bratr, který to prodal jedné společnosti. Došlo na soud ohledně rozdělení, protože se nedohodli. Ve spise jsou o naší celé rodině veškeré údaje, včetně rodných čísel například i mého manžela a dětí, kdy jsem se vdala, adresa. Dokonce i jméno a rodné číslo mého tatínka, který už před 18 lety zemřel. Nejsme vedení jako vlastníci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak je to se soudními poplatky či poplatky druhé straně při zpětvzetí žaloby při majetkovém soudu? Tedy zda se platí za celou dobu trvání soudu a zda je možné odhadovat jejich výši. Žalobu podával 1995 manžel o rozdělení zahrady na konkrétní polovinu vůči svému bratrovi, spoluvlastníkovi ideální poloviny. 2017 manžel zemřel a soud pokračuje dál s vdovou. Vzhledem k věku a svému zdravotnímu stavu vdova není schopna nadále v soudním řízení pokračovat. Děkuji za odpověď, Mia.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

U správního soudu jsem žalovala prostřednictvím advokátky obec, která v novém územním plánu zařadila můj stavební pozemek pro RD jako veřejné prostranství a zároveň stanovila v ÚP minimální plochu stavebního pozemku 900 m2. Žaloba byla špatně zpracována, advokátka žádala pouze zrušení veřejného prostranství a nežádala zrušení 900 m2, neboť můj pozemek je menší.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Bydlím společně se dvěma zletilými dcerami, které studují VŠ. Odstěhovaná matka na ně platí pouze 2.000 Kč na každou. Já i dcery to pokládáme za nedostatečnou částku. Matka domluvu odmítá, proto dcery podaly k soudu návrh na určení výše výživného. Aby se nemusely u soudu přímo dohadovat s matkou, obě mi daly plnou moc k zastupování.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Pracuji jako kurátorka pro děti a mládež, obdrželi jsme žádost od Krajského soudu (nyní v listopadu 2023) v Praze o zaslání spisové dokumentace dívky, s kterou jsme v minulosti pracovali, dnes (30.11.2023) je již zletilá (20 let), neboť se zahájilo v souvislosti s ní trestní řízení, kde hraje roli svědkyně. V minulosti, tj. v jejím nezletilém věku, jsme s ní pracovali, neboť spáchala činnost jinak trestnou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Na jaře 2023 jsem podávala žalobu o určení otcovství, svěření dítěte do péče a vyměření alimentů na syna, narozeného v lednu 2023. Na první jednání se expartner nedostavil. Na druhé jednání ano. Řekl soudu, že se necítí být otcem a o dítě nemá zájem. Byli nařízeny testy DNA. Ještě před provedením testu jsem podala Zpětvzetí žaloby.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (2 hlasů)

Obracíme se na Vás s žádostí o informaci, týkající se URČOVACÍ ŽALOBY. V podstatě se jedná o kuriózní případ z amatérského sportu a navíc mezi seniorskou veřejností. Zjišťovali jsme, zda by případ mohla vyřešit amatérská arbitrážní komise, nebo příslušná instituce, zabývající se amatérským sportem. Doposud nikoliv. Z tohoto důvodu vznikla myšlenka vyřešení případu určovací žalobou. Jde o následující:

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (2 hlasů)

Mám problém s právní firmou, která mě zastupuje. Nebyl jsem spokojen s advokátem, který byl přiřazen k mému případu, a tak jsem několik měsíců nazpět požádal hlavního partnera, aby ho vyměnil. Hlavní partner souhlasil a účastnil se soudního jednání. Nicméně tři týdny před dalším jednáním mi předchozí právní zástupce poslal e-mail, ve kterém uvedl, že hlavní partner má kolizi a nemůže se účastnit jednání.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Potřebovala bych pomoc při sepsání žaloby na společnost PM motopůjčovna s. r. o. zastoupenou panem Michalem Putnou z důvodu nedodržení smlouvy (dárkový poukaz) a také nekomunikace již od února 2023. Nevyzvednutí doporučeného dopisu v dubnu 2023, nevyzvednutí výpovědi smlouvy v květnu 2023.   Vzor žaloby jsem našla na internetu, ale jsou tam pasáže, kde nevím, co napsat. Děkuji a s pozdravem Milada.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Mám dotaz ohledně rozdělení SJM po rozvodu. Soudkyně vynesla rozsudek tak, že nemovitost pořízená za dobu trvání manželství připadne manželovi bývalému, avšak hypoteční úvěr na tuto nemovitost nám oběma. Soudkyně absolutně ignorovala rozsudek nejvyššího soudu číslo 22Cdo 753/2020, kde se společný dluh vzniklý v souvislosti s pořízením věci, která je předmětem vypořádání, považuje za mimořádnou okolnost a měl by být přikázán tomu, komu bude přikázána nemovitost.