Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.75 (4 hlasů)

I v dobře fungujícím soudním systému mohou nastat problémy, proto má každý stát povinnost, aby vymyslel a zavedl systém, který by umožňoval průtahům se bránit. V současnosti existují 3 způsoby, jak je možné soudní řízení popohnat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

I v dobře fungujícím soudním systému mohou nastat problémy, proto má každý stát povinnost, aby vymyslel a zavedl systém, který by umožňoval průtahům se bránit. V současnosti existují 3 způsoby, jak je možné soudní řízení popohnat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

I v dobře fungujícím soudním systému mohou nastat problémy, proto má každý stát povinnost, aby vymyslel a zavedl systém, který by umožňoval průtahům se bránit. V současnosti existují 3 způsoby, jak je možné soudní řízení popohnat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o výši odměny za advokátní zastoupení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Stránka uvádí, jaká práva a povinnosti mají advokáti vůči svým klientům.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (3 hlasů)
Stránka informuje o tom, jaký je rozdíl mezi soudním rozhodnutím a usnesením soudu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o usnesení soudu - především kdy je při soudním řízení použito ad.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o rozsudku soudu v projednávané věci, zmiňuje se k rozhodnutí v rozsahu návrhu a informuje mj. také o tom, jak soud postupuje, když se obžalovaný nedostaví k soudu bez omluvy.Informuje také o vyhlášení rozsudku a o možnosti odvolání, proti němu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o úkolu soudního znalce v soudním řízení a dokazování.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o důkazech, které jsou předkládány soudu s cílem ovlivnit rozhodnutí soudu.