Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.80 (5 hlasů)

Založení s. r. o. ve více lidech - na co si dát pozor? Máte okolo sebe jednoho nebo více lidí, se kterými vás spojuje podnikatelský nápad s velkým potenciálem? Pakliže se ho rozhodnete společně zrealizovat, dříve či později budete nejspíš řešit založení s. r. o. – tedy společnosti s ručením omezeným.  

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)
Je tomu již asi 7 let, co se pokusila dřívější ministryně spravedlnosti Kovářová zavést tabulku výživného na děti. Tabulkové alimenty nebyly nikdy uzákoněny a vždy je na libovůli každého soudce, který zváží všechna fakta a podle toho tuto dávku pro dítě (ano, tato částka je určena dítěti, nikoliv druhému z rodičů, jak se laická veřejnost mylně domnívá) určí. Stránku můžete považovat za jakousi kalkulačku výživného.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.25 (8 hlasů)

Jako typický příklad řešení problematiky kamerových systémů v bytových domech lze uvést kontrolu, kterou prováděla inspektorka Úřadu na základě stížnosti ve dvou činžovních domech, jejichž vlastníkem bylo společenství vlastníků. V obou domech byl instalován kamerový systém se záznamem, který se skládal ze čtyř kamer a digitálního videorekordéru.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Pracujete v advokacii, neziskovém sektoru nebo odborové organizaci? Obrátil se na Vás klient nebo klientka s žádostí o radu, jak řešit šikanu na pracovišti? Nabízíme 10 základních otázek, na které byste s nimi měli společně najít odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Pokud se s advokátem výslovně nedohodnete na jiné odměně, vypočítá se její výše podle tzv. advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb. , o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb). Odměna se počítá za každý jednotlivý úkon právní služby z hodnoty právní věci, která se projednává (tzv. tarifní hodnota). Tarifní hodnotou tak je například vypůjčená částka peněz, cena prodávané nemovitosti, dlužná mzda apod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.33 (3 hlasů)

Pokud se s advokátem výslovně nedohodnete na jiné odměně, vypočítá se její výše podle tzv. advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb. , o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb). Odměna se počítá za každý jednotlivý úkon právní služby z hodnoty právní věci, která se projednává (tzv. tarifní hodnota). Tarifní hodnotou tak je například vypůjčená částka peněz, cena prodávané nemovitosti, dlužná mzda apod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Mediátor - ne, pod tímto názvem se neskrývá upoutávka na nový filmový trhák. Zato se dozvíte o mediaci - oboru, který vám může pomoci v mnoha svízelných situacích.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Podle občanského zákoníku hradí nájemník běžnou údržbu a drobné opravy spojené s užíváním bytu. Nájemníci s majiteli bytů často vedli spory o tom, co ještě musí hradit oni a co už by měl zaplatit majitel. Vláda teď těmto sporům učinila přítrž.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)
Podepsali jste pronajímateli bytu ve smlouvě výpovědní lhůtu a on vás chce nyní vystěhovat? Nesmí. Zakázal vám chovat domácí zvířata? Nesmí. Nepovolil vám zapsat si v bytě trvalé bydliště? Ani to nesmí.   Pronajímatelé však takové podmínky do nájemních smluv stále promítají, přestože Nový občanský zákoník (NOZ) účinný od 1.1.2014 jim tato práva sebral.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Předpis č. 196/2001 Sb. -  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)