Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je mi 27 let a diagnostikovali mi paranoidní schizofrenii. Osobně si myslím, že takto závazné onemocnění nemám, protože psycholog řekl, že učinil na základě chudého obrázku. žiju s matkou, která mě psychicky šikanuje a chce mě znesvéprávnit. V minulosti jsem byla 4x pro její šikanu hospitalizována na psychiatrii a pravidelně docházím k ambulantnímu psychiatrovi.

Já se vás tímto ptám: má moje matka na základě předchozích hospitalizací šanci na znesveprávnění? Nebo co je je potřeba k odebrání svéprávnosti? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
V současnosti není možné člověka svéprávnosti zcela zbavit, je možné jeho svéprávnost pouze omezit, a to nejdéle na tři roky. Omezení svéprávnosti upravují § 55 - 65 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Podle těchto ustanovení může soud omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. Současně platí, že omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření.
To, zda bude Vaše svéprávnost omezena, závisí tedy na tom, zda opravdu trpíte duševní poruchou, která není jen přechodná a kvůli které nejste schopna právně jednat a zda by Vám bez omezení svéprávnosti hrozila vážná újma. Pouze na základě informací uvedených ve Vašem dotazu nejsem schopná posoudit, zda jsou ve Vašem případě tyto podmínky splněny či nikoliv - tyto okolnosti posuzuje vždy soud. Pokud matka podá návrh na omezení Vaší svéprávnosti, soud by měl vyslechnout i Vás a zjistit Váš názor, případně nařídit zpracování znaleckého posudku ohledně vašeho psychického (duševního) stavu. Na základě zjištěných informací pak soud rozhodne, zda Vaši svéprávnost omezí či nikoliv.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.