Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám hrubou stavbu, bungalov 100m2, ve svažitém terénu cca 120cm, realizace říjen 2023, v lednu 2024 se začaly objevovat praskliny v základové desce uprostřed místností, ne ve zdech. Problém jsou skryté prameny vody, které se neodhalily při stavbě napájejí podložní jíl. Místa pramenů jsem eliminoval vykopáním retenční nádrže, 2 studniční skruže, hl. 2m š. 1m cca 2 metry od stavby.

Vodu odčerpávám do kanalizace, což v budoucnu nebude možné. Otázka zní, jak legálně likvidovat přebytečnou vodu na stavebním pozemku, která prokazatelně škodí novostavbě. Už ta retenční nádrž, je mimo projekt. Posudek pozemku je nevsákává půda. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Návrhu technického řešení Vašeho problému se ode mě nedočkáte, doporučím Vám však takový postup, abyste se (pokud možno) vyhnul budoucím nepříjemnostem s příslušnými veřejnoprávními orgány.
V první řadě Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný vodoprávní úřad (odbor životního prostředí obecního/městského úřadu). S ním konzultujte, jak je možné naložit s pramenem na Vašem pozemku tak, aby tím nebyla poškozována Vaše stavba a aby zároveň bylo nakládáno s těmito povrchovými vodami v souladu s platnou právní úpravou.
Podstatnou roli bude hrát skutečnost, zda je z Vašeho pozemku možné odvádět pramenící vodu někam jinam, a to tak, aby tím nebyly znehodnocovány (poškozovány) sousední pozemky a stavby. Jako nejjednodušší řešení se samozřejmě jeví výkop stružky, kterou by byla pramenící voda sváděna z Vašeho pozemku níže – tím byste však mohl citelně (a protiprávně) zasáhnout do práv svých sousedů.
Podaří-li se Vám od vodoprávního úřadu získat návrh technického řešení, kterým by mohl být Váš problém odstraněn, doporučuji Vám kontaktovat místně příslušný stavební úřad a konzultovat s ním, zda bude nutné získat od něj nějaké povolení (kupříkladu pro provádění terénních úprav – podle toho, na čem se dohodnete s vodoprávním úřadem).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.