Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracíme se na Vás se žádostí jak postupovat v následující situaci: Se sousedem máme společný drátěný plot, vzhledem k ochraně soukromí bychom si chtěli na tento plot pořídit stínící tkaninu (plot je 1,5m vysoký). Musíme mít sousedovo svolení? Domluva bohužel není žádná, soused vše bojkotuje.

V případě uchycení tkaniny to máme provést tak, aby nebylo uchycení na jeho straně plotu, což je nesmysl. Můžete nám poradit (pomoct) jak postupovat, abychom neporušili zákon. Děkujeme za zpětnou vazbu. Romana.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě stojí za vyjasnění, zda se ve Vašem případě skutečně jedná o společný plot. Dle§ 1024/1 občanského zákoníku platí, že:
„Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. “
Sousloví „má se za to“ znamená, že jde o tzv. vyvratitelnou právní domněnku – tzn. že ploty jsou považovány za společné, není-li prokázán opak.
V dotazu uvádíte: „Se sousedem máme společný drátěný plot …“ – máte tím na mysli, že tento plot je předmětem spoluvlastnictví (tzn. že jste ho se sousedem například společně financovali apod.), anebo jste tím chtěla pouze říci, že tento plot vyznačuje hranici mezi Vaším a sousedovým pozemkem (tedy společnou hranici těchto pozemků)? Zodpovězení otázky, kdo je vlastníkem předmětného plotu, je pro řešení Vaší situace klíčové.
Pokud je plot Vaším výlučným vlastnictvím (tedy pokud jste ho zbudovali/financovali Vy, anebo pokud tak učinil Váš právní předchůdce), můžete si na tento plot stínící tkaninu samozřejmě připevnit (a to jakýmkoli způsobem). Tento plot je totiž Vaším vlastnictvím jako celek (tedy z obou svých stran).
Je-li naopak plot výlučným vlastnictvím Vašeho souseda, nejste k připevnění stínící tkaniny oprávněni, a to ani ze strany Vašeho pozemku (jelikož tento plot – jako celek – patří Vašemu sousedovi).
Jestliže je plot opravdu společný (tzn. že je předmětem spoluvlastnictví – předpokládám, že se spoluvlastnickými podíly 50% a 50%), je zapotřebí, abyste se na připevnění stínící tkaniny se sousedem dohodli. Dle § 1128/1 občanského zákoníku totiž platí, že:
„O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. “
Vyjde-li najevo, že a/ plot patří výlučně Vašemu sousedovi nebo b/ plot je společný a soused odmítá udělit souhlas, lze Vám doporučit zarazit na svém pozemku v těsné blízkosti plotových tyček jiné tyčky, na které stínící tkaninu napnete. Druhou možností by bylo podání žaloby, jejímž prostřednictvím byste se domáhali, aby soud tuto věc rozhodl – v případě ne/instalace stínící tkaniny mi však takový způsob připadá dosti absurdní (byť je právně možný).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.