Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Postavil jsem se souhlasem sousedů 2,5m vysoký betonový plot. Můžu za tímto plotem postavit zastřešený bazén, když dodržím 501. Potřebuju znovu souhlas souseda?

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Plot:
V dotazu zmiňujete, že dvouapůlmetrový betonový plot jste vystavěl se souhlasem sousedů. V této souvislosti upozorňuji, že s největší pravděpodobností jste potřeboval i územní souhlas stavebního úřadu. K tomu, aby bylo možné vybudovat plot bez jakéhokoli přivolení stavebního úřadu, totiž musí být současně splněny tyto tři podmínky:
- musí se jednat o oplocení do výšky 2 m,
- toto oplocení nesmí hraničit s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
- toto oplocení se musí nacházet v zastavěném území či v zastavitelné ploše
(jak to vyplývá z § 79/2 písm. f) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona). Vzhledem k tomu, že Vámi vybudované oplocení přesahuje dva metry, bylo nezbytné získat od stavebního úřadu územní souhlas (jak to vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. f) bodem 13. stavebního zákona).
2/ Bazén:
Pokud jde o vybudování bazénu, je klíčový § 79/2 písm. p) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona, dle něhož není zapotřebí žádné přivolení stavebního úřadu (a také žádný souhlas souseda), pokud se jedná o:
„bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení“
Pakliže tedy splníte všechny tyto podmínky (včetně minimální dvoumetrové odstupové vzdálenosti od hranice pozemků), budete moci bazén vybudovat bez sousedova souhlasu.
Pokud by některá z výše uvedených podmínek nebyla splněna, bylo by nutné získat od stavebního úřadu územní souhlas, a to pro:
„bazén … včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci“
(jak to vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. f) bodem 17. stavebního zákona). V takovém případě by bylo nutné, abyste k žádosti o vydání územního souhlasu připojil i písemný souhlas sousedů, a to v podobě podpisu situačního výkresu (§ 96/3 písm. d) stavebního zákona) – to však pouze tehdy, měl-li by Váš bazén stát méně než dva metry od hranice pozemků (měla-li by být odstupová vzdálenost větší, nebylo by nutné předkládat sousedům situační výkres k podpisu).
Pro úplnost dodávám, že vše výše uvedené platí pouze do 30. 6. 2024. Po tomto dni začne být aplikován nový stavební zákon, dle jehož přílohy 1 odst. 1 písm. a) bodu 2. se za drobné stavby považuje:
„… bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku“
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 283/2021 Sb. , stavební zákon

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.