Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Plánujeme stavbu RD na parcele, která byla v 02/2024 zapsána do územního plánu. Aktuálně musíme s projekcí domu čekat, protože se ještě bude na dané území vytvářet regulační plán. Kolem parcely vede zpevněná komunikace štěrková, která patří státnímu pozemkovému úřadu vedená jako ostatní komunikace. Inženýrské sítě by neměly být problém.

V územním plánu je stanoveno:
ETAPIZACE
15.1. Územní plán stanovuje pořadí změn v území. :
▪ Umisťování staveb a zařízení, terénní úpravy a další změny v území na pozemcích zahrnutých v plochách (ve kterých je zahrnuta naše parcela) je možné až po realizaci nezbytné veřejné dopravní a technické infrastruktury.
DOTAZ: Na obecním úřadě mi sdělili, že mám pouze vyřešit s pozemkovým úřadem přístup, že mi ta zpevněná cesta a sítě kousek od parcely stačí. Nejsem si jistý, jestli co mi sdělili se shoduje s tím co vyžaduje územní plán. Můj dotaz zní, zda se tato příjezdová cesta, popř. inž. sítě pro mou parcelu dají považovat jako splnění ETAPIZACE, nebo budu muset v prvním kroku zrealizovat podle nějakých parametrů technickou a dopravní infrastrukturu? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Z toho, co jste se dozvěděl na obecním úřadě, bych rovněž nenabyl přílišné jistoty o tom, zda stávající zpevněná cesta splňuje podmínky etapizace dle územního plánu.
Doporučuji Vám především nespoléhat na žádná ústní ujištění (byť míněná s dobrým úmyslem) – podstatný je pouze názor stavebního úřadu, který musí vycházet z aktuálně platného územního plánu. Právě z tohoto důvodu nejsem schopen na Váš dotaz jednoznačně odpovědět – je pravdou, že stávající zpevněná cesta by k zajištění přístupu k Vašemu pozemku mohla postačovat, rozhodný je však názor stavebního úřadu.
Chcete-li od stavebního úřadu získat písemné stanovisko, z něhož bude možné do budoucna vycházet (resp. které bude stavební úřad v podstatě zavazovat), doporučuji Vám obrátit se na stavební úřad (resp. na úřad územního plánování) s žádostí o vydání územně plánovací informace. Konkrétně dle § 21/1 - 3 starého (ovšem do 30. 6. 2024 používaného) stavebního zákona platí, že:
„… úřad územního plánování … stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o
a) podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.
Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu. “
Český právní řád bude tento institut obsahovat i po 1. 7. 2024, ovšem pod názvem předběžná informace (§ 174 nového stavebního zákona).
Bližší informace k podání žádosti o územně plánovací informaci naleznete například zde:
https://domek.ochrance.cz/uzemni-plan/uzemne-planovaci-informace/
S podáním žádosti o vydání územně plánovací informace Vám doporučuji vyčkat do vydání Vámi zmiňovaného regulačního plánu.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 283/2021 Sb. , stavební zákon

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.