Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může si soused, který má dům na hranici mého pozemku, osadit střešní okna směrem na můj pozemek. Domy jsou od sebe vzdálený 3,5 metrů. Děkuji za odpověď. Petr.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše stodola hraničí ze tří stran se sousedovým pozemkem. Nyní jsme zjistili, že soused zaváží svůj pozemek hlínou a bez našeho svolení podkopal zeď okolo naší stodoly a udělal betonovou zeď a svůj pozemek zvedl o 1,5 m do výšky. Z čelní strany utvořil betonovou zeď a z bočních pouze přibil nějakou folii (bez našeho souhlasu).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme zahradu o výměře 683m2. Nechali jsme si na ní postavit chatu do 25m2 a 5m výšky bez podsklepení, jelikož stojí na na betonových pilířích. Plocha pod ní tedy není nijak zastavěna a chata je spojena se zemí pouze na těchto pilířích. Musíme chatu nechat zapsat do katastru nemovitostí ČR nebo máme výjimku v rámci drobných staveb? Je to malá rekreační chata, ale je jedinou budovou na pozemku. Děkuji za odpověď. Žaneta.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vyprojektovali jsme "Dům se služebními byty" pro jednu firmu ve Vysokém Mýtě. Máme souhlasná všechna závazná stanoviska (koordinované životního prostředí, územní plánování, krajská hygiena, požární ochrana).   Městská rada nám napsala, že neumožní napojení na inženýrské sítě v městském pozemku a nové dopravní napojení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se jen zeptat jakým způsobem se dozvím, zda soused na sousedním pozemku dostal stavební povolení od stavebního úřadu ke stavbě domu na jeho sousedním pozemku, se kterým mám hranici pozemků, když jsem nebyla účastníkem řízení? A jak se případně proti tomu, když s tím nesouhlasím bránit. Děkuji Zina.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme mladý pár, který si pořídil svůj první byt do osobního vlastnictví a přeje si jej zrekonstruovat. Jednou z částí rekonstrukce je i kuchyň propojená s obývacím pokojem, což byl vždy náš sen. Jelikož je mezi kuchyní a obývacím pokojem nosná zeď nechali jsme si vypracovat projektovou dokumentaci se statickým posudkem. Zde vše prošlo v pořádku, dokumentaci jsme obdrželi a zažádali jsme o stavební povolení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám hrubou stavbu, bungalov 100m2, ve svažitém terénu cca 120cm, realizace říjen 2023, v lednu 2024 se začaly objevovat praskliny v základové desce uprostřed místností, ne ve zdech. Problém jsou skryté prameny vody, které se neodhalily při stavbě napájejí podložní jíl. Místa pramenů jsem eliminoval vykopáním retenční nádrže, 2 studniční skruže, hl. 2m š. 1m cca 2 metry od stavby.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracíme se na Vás se žádostí jak postupovat v následující situaci: Se sousedem máme společný drátěný plot, vzhledem k ochraně soukromí bychom si chtěli na tento plot pořídit stínící tkaninu (plot je 1,5m vysoký). Musíme mít sousedovo svolení? Domluva bohužel není žádná, soused vše bojkotuje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Postavil jsem se souhlasem sousedů 2,5m vysoký betonový plot. Můžu za tímto plotem postavit zastřešený bazén, když dodržím 501. Potřebuju znovu souhlas souseda?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Co si můžeme vypěstovat, vysadit, popř. postavit na pozemku, který je evidován TTP? K pozemku přiléhá les, tak jestli by bylo možné i přístavek (do 25m2) pro lesní činnost. Mám na mysli zpracování porostu a uskladnění nářadí k tomuto účelu. Na pěstitelskou a lesní činnost budeme potřebovat zřídit studnu, tak jestli tam není překážka pro pořízení.