Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

 

Od 1. ledna 2020 byl zahájen provoz povinného systému eNeschopenky, kdy namísto vystavování papírových tiskopisů ošetřujícím lékařem při vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) pojištěné osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dochází k  vystavení rozhodnutí nebo potvrzení o DPN elektronicky. Elektronické zpracování má za cíl zjednodušení v  předávání informací mezi OSVČ v DPN, lékaři a OSSZ*.

*Změna od 1.1.2024

Od 1.1.2024 se ČSSZ a OSSZ v souladu se  zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, strukturálně mění na  Územní správy  sociálního zabezpečení (ÚSSZ). V rámci ČSSZ se zřizuje Institut posuzování zdravotního stavu.

 

Pokud OSVČ onemocní a  bude uznána lékařem dočasně práce neschopnou (DPN), obdrží od lékaře pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (II. díl tiskopisu „Rozhodnutí o  dočasné pracovní neschopnosti“), který je dokladem, v  němž je zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek apod. , a  je předkládán případné kontrole z  ÚSSZ. Nemění se povinnost dodržovat režim DPN pojištěnce stanovený lékařem a  povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování.

OSVČ již nezasílá žádost o  nemocenské v  podobě papírových tiskopisů, toto provádí přímo lékař elektronicky. Po ukončení DPN (lékař odesílá také elektronicky) musí však OSVČ sama u ÚSSZ  oznámit den, kdy začala opětovně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Toto oznámení OSVČ učiní prostřednictvím formuláře "Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti", který lze nalézt na ePortálu ČSSZ, případně jej lze získat u ÚSSZ.   Bez doložení tohoto hlášení nelze vyplatit poslední dávku nemocenského!

Nemocenské (nemocenská dávka z  nemocenského pojištění) bude zasláno na účet, ze kterého je hrazeno pojistné na nemocenské pojištění nebo na adresu trvalého pobytu (neplatí-li OSVČ pojistné na nemocenské pojištění z  účtu), případně na adresu, kterou eviduje ÚSSZ v  souvislosti s  vyplácením dávek nemocenského pojištění. Pokud OSVČ požaduje nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet, musí tuto skutečnost písemně oznámit příslušné ÚSSZ a  to např. prostřednictvím tiskopisu „Žádost o  změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, přístupný na webu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal (tiskopisy-pro-pojistence).    
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00