Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Od 1. ledna 2020 byl zahájen provoz povinného systému eNeschopenky, kdy namísto vystavování papírových tiskopisů ošetřujícím lékařem při vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) zaměstnance dochází k  vystavení rozhodnutí nebo potvrzení o DPN elektronicky. Elektronické zpracování má za cíl zjednodušení v  předávání informací mezi nemocnými zaměstnanci v DPN, lékaři, zaměstnavateli a ČSSZ*.

Postupy spojené s  vystavením rozhodnutí o DPN se tedy zcela zásadním způsobem mění. Mění se i  způsob, jak se zaměstnavatel dozví o DPN svého zaměstnance. Zaměstnanec už nemusí předávat doklady vystavené lékařem zaměstnavateli a náhrada mzdy (tj. za pracovní dny prvních 14 dnů DPN) i  nemocenská (tzn. dávka nemocenského pojištění v  době od 15. dne DPN)   mu přijde automaticky. Nemocnému zůstává v  papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

 

*Od 1.1.2024  se síť 77 okresních správ sociálního zabezpečení, v  Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v  Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ) a 6 regionálních pracovišť ČSSZ mení na 5    územních správ sociálního zabezpečení (ÚSSZ) . Dalšími orgány sociálního zabezpečení jsou např. ČSSZ a Institut posuzování zdravotního stavu.    

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00