Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nesezdaný pár, otec dítěte žije trvale v Nizozemsku, kde je i výdělečně činný. Matka dítěte a dítě (1 rok) žijí trvale v ČR. Rodiče spolu normálně bezproblémově vycházejí a navštěvují se. Matka dítěte má trvalý pracovní poměr (pracuje od 1.3. 2024 v ČR). Z tohoto důvodu (trvalý pracovní poměr matky v ČR a bydliště matky a dítěte je v ČR) matka má přiznán od ÚP dávky rodičovského příspěvku.

Pokud by matka v ČR byla výdělečně nečinná - rodičovský příspěvek RP by dle legislativy EU vyplácelo Nizozemsko.   V případě, že matka přejde z pracovního poměru na rodičovskou dovolenou bez výpovědi zaměstnavatele (zůstává v pracovním poměru, ale na rodičovské). Bude matce zachováno vyplácení RP i nadále? S tím, že pracovní poměr matky nadále trvá, avšak matka bude na rodičovské dovolené, která spadá již do gesce úřadu práce. Rádi bychom RP čerpali v ČR. Děkuji. Norbert.

 

ODPOVĚĎ:
Situaci Vaší rodiny upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Obecná pravidla obsahuje článek 11, podle kterého platí, že: Osoby, na které se vztahuje toto nařízení, podléhají právním předpisům pouze jediného členského státu. Na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou v členském státě se vztahují právní předpisy tohoto členského státu.
Pravidla přednosti v případě souběhu nároku na dávky pak upravuje článek 68 výše uvedeného nařízení. Pro případ souběhu - tedy situace, kdy by oběma rodičům mohly být poskytovány rodinné dávky podle právních předpisů více než jednoho členského státu - otci dítěte z důvodu výdělečné činnosti v Nizozemsku a matce dítěte z důvodu zaměstnání v ČR, platí tato pravidla přednosti: V případě nároků přiznaných z důvodu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti je prvním kritériem místo bydliště dítěte (dětí), za předpokladu, že taková činnost je vykonávána. Pokud matka dítěte přejde na rodičovskou dovolenou, pak se obávám, že v daném případě už nebude splněna podmínka, že taková (výdělečná) činnost je vykonávána a že se hlavním kritériem stane místo výkonu zaměstnání, což bude Nizozemsko. Pro více informací o tom, jaké v dané situaci konkrétně postupovat, doporučuji kontaktovat úřad práce v místě bydliště matky dítěte.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.