Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj syn (narozen 2004) je druhým rokem studentem střední školy distanční formou. Předtím studoval jinou školu prezenčně, ale kvůli zdravotním důvodům jsme zvolili studium touto formou a nastoupil znovu od prvního ročníku. Nikdy nebyl evidován na ÚP ani neměl žádný přivýdělek. Můj dotaz se týká toho, zda stále za něho platí zdravotní pojištění stát. Děkuji za odpověď. Jana.

ODPOVĚĎ:
Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění mj. za nezaopatřené děti - nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. Podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře se za nezaopatřené dítě považuje dítě nejdéle do 26 let věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách v České republice s výjimkou dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné podle § 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Jestliže Váš syn studuje na střední škole distanční formou, ale při studiu nepracuje ani nepobírá podporu od úřadu práce, pak je stále nezaopatřeným dítětem a zdravotní pojištění za něj hradí stát.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.