Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, zda je možné si notářsky sepsat to, že v případě mého úmrtí, bude životní pojištění vyplaceno na hypotéku, kterou mám. Jde o to, že mám uzavřenou pojistku s klesající částkou 6.000.000 Kč, což odpovídá hypotéce, kterou mám na své jméno (hypotéka na dům). Mám 13 letou dceru a partnera, který není otcem dcery.

Nechci dávat ani jednoho z nich jako obmyšlenou osobu, ale potřebuji, kdyby se se mnou cokoliv stalo, aby peníze z pojistky šly rovnou na doplacení hypotéky. Lze to nějak právně ošetřit? Děkuji, Renáta.

 

ODPOVĚĎ:
Váš plán je zajisté realizovatelný – v oblasti úvěrů a hypoték se nejedná o nic neobvyklého. Některé banky při sjednávání hypotéky/úvěru požadují, aby klient uzavřel smlouvu o životním pojištění, přičemž v případě vzniku pojistné události (smrti klienta) je pojistné plnění vyplaceno právě bance (resp. ta část pojistného plnění, která odpovídá nedoplacenému úvěru/hypotéce). V oblasti bankovnictví je tento vztah nazýván vinkulace.
Platná právní úprava umožňuje, abyste jako obmyšleného (z životního pojištění) určila i právnickou osobu (například banku). Konkrétně dle § 2829 občanského zákoníku platí, že:
„Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, může pojistník určit, kdo je obmyšlený, jménem nebo jeho vztahem k pojištěnému. Až do vzniku pojistné události může pojistník obmyšleného měnit; změna je účinná dnem doručení sdělení pojistiteli. “
Možnost vinkulovat pojistné plnění z životního pojištění ve prospěch banky, resp. ve prospěch nedoplacené části úvěru/hypotéky je stručně zmíněna například zde:
https://www.csas.cz/cs/financni-slovnik/vinkulace
či zde:
https://www.cap.cz/zivotni-pojisteni
V současné chvíli Vám doporučuji kontaktovat banku, u které máte sjednanou hypotéku, a domluvit se s ní, za jakých podmínek bude možné ustanovit tuto banku jako obmyšleného, resp. za jakých podmínek bude možné vinkulovat pojistné plnění z Vašeho životního pojištění na nedoplacenou část hypotéky. Předpokládám, že banka tento Váš úmysl uvítá a vyjde Vám vstříc, jelikož to pro ní znamená větší jistotu řádného doplacení hypotéky.
Po dohodě s bankou bude možné podniknout příslušné kroky (tedy určit obmyšleného – ve vztahu k pojišťovně a sjednat vinkulaci – ve vztahu k bance).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.