Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 23.10.2020 jsem na Slovensku způsobil nehodu, kdy jsem byl pravomocně odsouzen a rozsudek nabyl právní moci dne 27.2.2024. V té době se mi ozvala Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP z nárokem 2.000 euro za léčbu zraněných. Auto v době nehody bylo zákoně pojištěno u pojišťovny KOOPERATIVA SK.

Ta však tvrdí, že podle zákona nárok vznikl, avšak byl podán pozdě a byl nárok promlčen. Všeobecná zdravotní pojišťovna Slovensko však tvrdí, že čekala na rozsudek a nyní nárok požaduje o mě. Co mám prosím udělat? S úctou Milan.

 

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu usuzuji, že v rozsudku, kterým jste byl uznán viným způsobením autonehody, Vám nebyla stanovena povinnost nahradit Všeobecné zdravotní pojišťovně náklady léčení (tzn. že tato zdravotní pojišťovna toto své právo u soudu neuplatnila). Z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet.
Dle § 640 občanského zákoníku platí, že:
„Právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. “
Pokud Všeobecné zdravotní pojišťovně nebylo v rozsudku přiznáno žádné právo, nevztahuje se na ni výše zmiňovaná desetiletá promlčecí lhůta, nýbrž pouze lhůta tříletá.
Sama skutečnost, že právo zdravotní pojišťovny na náhradu toho, co uhradila na léčbu poškozených, se promlčuje v tříleté promlčecí lhůtě, však neznamená, že by Všeobecná zdravotní pojišťovna své právo již promlčela. Je totiž podstatné, kdy začala tato promlčecí lhůta plynout.
Obecně platí, že promlčecí lhůta začne plynout, jakmile 1/ vznikne škoda (tedy jakmile zdravotní pojišťovna uhradila léčbu poškozených z autonehody) a 2/ se zdravotní pojišťovna dozví o tom, kdo za tuto škodu odpovídá. Je tedy zřejmé, že promlčecí lhůta zajisté nezačala plynout ihned po způsobení autonehody, nýbrž až později.
V současné chvíli Vám doporučuji požádat Vaší pojišťovnu i Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o podrobnější vysvětlení, proč k promlčení došlo (dle názoru Vaší pojišťovny) či nedošlo (dle názoru Všeobecné zdravotní pojišťovny). Na základě takto získaných informací bude (snad) možné posoudit, zda se právo Všeobecné zdravotní pojišťovny promlčelo či nikoli (je totiž nutné vědět, kdy zdravotní pojišťovna uhradila léčbu a kdy se dozvěděla o tom, že za autonehodu odpovídáte, resp. s vysokou pravděpodobností odpovídáte).
Do doby získání těchto podrobnějších informací Vám doporučuji Všeobecné zdravotní pojišťovně nic nehradit.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.