Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Nejsem schopen najít formulář: Žádost o omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka, který po jeho vyplnění bude podán k Obvodnímu soudu pro Prahu. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

Pro návrh na omezení svéprávnosti není stanoven žádný jednotný či univerzální formulář, návrh sepište volnou formou. V návrhu označte účastníky řízení - Vás jako navrhovatele a posuzovanou osobu, jejíž svéprávnost má být omezena. Popište zdravotní - zejména psychický a duševní - stav posuzované osoby. Dále je vhodné uvést, z jakých důvodů nejsou dostatečná méně omezující opatření - například zastoupení členem domácnosti, a proč by jinak - bez omezení svéprávnosti - hrozila dotyčné osobě závažná újma. V návrhu můžete také uvést konkrétní osobu. - která má být jmenována opatrovníkem. Vzor takového návrhu najdete například zde: https://www.vzory.cz/jinak/obcanske-pravo/omezeni-svepravnosti/
Pokud si na sepis návrhu sám netroufáte, mohou Vám se sepsáním pomoci například pracovníci občanských poraden či oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. Návrh adresujte okresnímu (obvodnímu) soudu v místě bydliště posuzované osoby, za podání návrhu se neplatí soudní poplatek.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.