Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám dvojí občanství - české a australské. Žila jsem nějaký čas v Austrálii, kde jsem se také vdala a rozvedla (s australským rodným listem a pasem). Sňatek nikdy nebyl v ČR zapsán / evidován. Příští rok bych se ráda provdala za mého stávajícího snoubence, zde v České republice (s českým rodným listem a pasem). Chci se zeptat, zda je nutné australský sňatek a rozvod ohlásit.

Dokumenty mám samozřejmě pouze v originále, počítám případně s notářským ověřením. Jen mám dva rozdílné rodné listy (narodila jsem se v Austrálii, rodiče mám původem Čechy) a nevím, zda to vůbec lze uznat, a zda to v tomto případě není jen ztráta času. Předem mockrát děkuji za pomoc a přejí krásný den, Samantha Zakova.

 

ODPOVĚĎ:
Doklady, které je zapotřebí předložit matričnímu úřadu před uzavřením manželství, specifikuje zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů. Paragraf 33 tohoto zákona říká, že: Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 32 připojit
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen "výpis z evidence obyvatel") o místě trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera
Jestliže máte české občanství a trvalý pobyt v České republice, mělo by doložení výše uvedených dokumentů stačit. Pokud nikdy nedošlo k uznání manželství (ani rozvodu) v České republice - uzavření manželství nebylo zapsáno do tzv. zvláštní matriky - pak bude ve výpisu z evidence obyvatel uvedeno, že jste stále svobodná a tudíž nebude nutné dokládat, překládat a úředně ověřovat ani oddací list, ani rozsudek o rozvodu manželství.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.