Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

12.4.2023 adoptován syn z přímé adopce (starali jsme se o něj hned od narození včetně pobytu v porodnici). 26.3.2024 byl soud a stanovil nás opatrovníky, na základě tohoto rozsudku máme teprve nárok na PPM a rodičovskou. Momentálně jsem těhotná a 06/2024 nastupuji na mateřskou. Jak postupovat, abychom nepřišli o PPM a rodičovskou z adopce, na kterou máme nárok?

ODPOVĚĎ:
Na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) má nárok mj. pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu - ve Vašem případě se bude jednat o rozhodnutí soudu o osvojení dítěte, předání dítěte do péče budoucího osvojitele nebo předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením. Podpůrčí doba v tomto případě činí 22 týdnů a začíná běžet dnem převzetí dítěte do péče, resp. dnem, kdy rozhodnutí soudu nabylo právní moci. Odpověď na Váš dotaz ohledně souběhu nároků na PPM pak přináší § 34 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění, který říká, že: Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se pojištěnci vyplácí peněžitá pomoc v mateřství, vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z téhož pojištění (zaměstnání) nevyplácí se další peněžitá pomoc v mateřství po dobu, po kterou trvá nárok na předchozí peněžitou pomoc v mateřství; podpůrčí doba u této další peněžité pomoci v mateřství se však stanoví ode dne nástupu na tuto peněžitou pomoc v mateřství. Nyní tedy čerpáte (budete čerpat) PPM, která Vám plyne z adopce, a to po dobu 22 týdnů. Nejpozději na začátku 6. týdne před porodem pak nastoupíte na mateřskou dovolenou s dítětem, které čekáte. Ode dne nástupu na tuto další mateřskou dovolenou se Vám začne počítat podpůrčí doba 28 týdnů (37 týdnů, pokud čekáte dvě a více dětí), ale tato PPM Vám začne být vyplácena až po vyčerpání PPM z adopce. Více informací Vám podají na okresní správě sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště.
Po vyčerpání PPM si pak můžete požádat o rodičovský příspěvek. Situaci ohledně souběhu rodičovského příspěvku a PPM pak řeší § 30a odst. 1 zákona č. 117/1995 SB. , o státní sociální podpoře, podle kterého platí, že: Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Rodičovský příspěvek z adopce by Vám tedy měl být vyplacen jednorázově a následně budete čerpat rodičovský příspěvek na dítě, které nyní čekáte.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.